Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 11/2022 cao nhất vẫn là 7,55%/năm

Mức lãi suất tiết kiệm Ngân hàng CBBank cao nhất trong tháng 11 này vẫn ở mức 7,55%/năm, áp dụng cho khách hàng có khoản tiền gửi tiết kiệm online kỳ hạn từ 13 tháng đến 15 tháng trở lên

Biểu lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) niêm yết tại quầy mới nhất tháng 11/2022

Khảo sát ngày 2/11, ghi nhận Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CBBank) vẫn không điều chỉnh biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân so với tháng trước. Vì vậy, lãi suất huy động vẫn nằm trong khoảng 3,8 - 7,5%/năm, kỳ hạn 1 - 60 tháng.

Nguồn: CBBank.

Cụ thể, tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được ngân hàng Xây Dựng quy định cùng mức lãi suất tiết kiệm là 3,8%/năm. Tương tự, tiền gửi kỳ hạn 3 - 5 tháng cũng đồng loạt áp dụng mức lãi suất là 3,9%/năm. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng vẫn giữ nguyên ở mức 7,1%/năm.

Đồng thời, khách hàng có khoản tiết kiệm kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất tiền gửi chung là 7,2%/năm. Riêng tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất Ngân hàng Xây Dựng được ấn định ở mức 7,45%/năm. Còn các kỳ hạn từ 13 tháng đến 60 tháng, lãi suất ngân hàng tiếp tục được triển khai ở mức 7,5%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi không kỳ hạn và ngắn hạn từ 1 tuần đến 3 tuần, CBBank hiện đang duy trì mức lãi suất ngân hàng là 0,2%/năm.

Bên cạnh hình thức nhận lãi cuối kỳ, Ngân hàng Xây Dựng cũng triển khai thêm các hình thức lĩnh lãi khác với mức lãi suất tương ứng như sau:

- Lĩnh lãi hàng tháng: Lãi suất từ 3,786%/năm đến 7,233%/năm (dành cho kỳ hạn 1 - 60 tháng).

- Lĩnh lãi theo quý: Lãi suất từ 6,42%/năm đến 7,241%/năm (dành cho kỳ hạn 1 - 60 tháng).

- Lĩnh lãi trước: Lãi suất từ 3,768%/năm đến 6,936%/năm (dành cho kỳ hạn 1 - 60 tháng).

1. Tiền gửi không kỳ hạn: 0,2%/năm

2. Tiền gửi có kỳ hạn:

Kỳ hạn

Trả lãi cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi hàng tháng (%/năm)

Trả lãi hàng quý (%/năm)

Trả lãi trước (%/năm)

1

tuần

0,2

 

 

 

2

tuần

0,2

 

 

 

3

tuần

0,2

 

 

 

1

tháng

3,8

 

 

3,78

2

tháng

3,8

3,786

 

3,768

3

tháng

3,9

3,887

 

3,862

4

tháng

3,9

3,881

 

3,85

5

tháng

3,9

3,875

 

3,838

6

tháng

7,1

6,989

7,030

6,849

7

tháng

7,2

7,074

 

6,91

8

tháng

7,2

7,053

 

6,87

9

tháng

7,2

7,033

7,074

6,831

10

tháng

7,2

7,013

 

6,792

11

tháng

7,2

6,993

 

6,754

12

tháng

7,45

7,198

7,241

6,925

13

tháng

7,5

7,233

 

6,936

15

tháng

7,5

7,19

7,234

6,857

18

tháng

7,5

7,128

7,171

6,742

24

tháng

7,5

7,008

7,049

6,522

36

tháng

7,5

6,784

6,822

6,122

48

tháng

7,5

6,577

6,613

5,769

60

tháng

7,5

6,386

6,42

5,455

Nguồn: CBBank.

Biểu lãi suất tiết kiệm online tại Ngân hàng Xây Dựng

Trong tháng này, lãi suất ngân hàng áp dụng cho tiền gửi online cũng không thay đổi so với tháng trước. Do đó, lãi suất vẫn sẽ được triển khai trong khoảng từ 3,9%/năm đến 7,55%/năm, dành cho khoản tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng.

Đặc biệt, khi sử dụng sản phẩm tiền gửi tiết kiệm online tại Ngân hàng Xây Dựng, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất cao hơn 0,05 điểm % đến 0,1 điểm % so với khi gửi tại quầy ứng với từng kỳ hạn.

Qua khảo sát, ghi nhận mức lãi suất cao nhất dành cho sản phẩm này là 7,55%/năm áp dụng đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn 13 - 15 tháng trở lên.

Kỳ hạn (tháng)

Lãi suất (%/năm)

1 - 2

3,9

3 - 5

3,95

6

7,2

7 - 11

7,3

12

7,5

13

7,55

≥15

7,55

Nguồn: CBBank.

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.