Lãi suất ngân hàng PVcomBank tháng 11/2022 cao nhất là 8,15%/năm

Theo khảo sát, ngân hàng PVcomBank tiếp tục tăng lãi suất của các sản phẩm tiết kiệm trong tháng 11 này. So với tháng trước, lãi suất dành cho tiền gửi kỳ hạn 1 - 36 tháng lĩnh lãi cuối kỳ đã tăng 1 - 1,4 điểm %.

Lãi suất ngân hàng PVcomBank dành cho sản phẩm tiết kiệm Đại chúng

Ghi nhận mới nhất cho thấy, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) hiện đang triển khai lãi suất tiền gửi trong phạm vi 5,6 - 8,15%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi của các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng cùng tăng 1 điểm %, lần lượt lên mức 5,6%/năm, 5,7%/năm và 5,8%/năm. Tiếp đó là kỳ hạn 4 tháng với mức 5,9%/năm và kỳ hạn 5 tháng với mức 6%/năm sau khi tăng 1 điểm %.

Có cùng mức tăng 1,4 điểm % là các kỳ hạn 6 - 9 tháng. Trong đó, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất 7,5%/năm, 7 tháng và 8 tháng là 7,65%/năm, và 9 tháng là 7,75%/năm.

Ngân hàng cũng đang huy động mức lãi suất tiết kiệm 7,75%/năm cho kỳ hạn 10 tháng. So với tháng trước, mức lãi suất này tăng 1,3 điểm %.

Các kỳ hạn còn lại đều có lãi suất tăng 1,3 điểm % trong tháng này, chi tiết như sau: kỳ hạn 11 tháng là 7,85%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 8%/năm và kỳ hạn 15 tháng - 36 tháng là 8,15%/năm.

Ảnh: PVcomBank

Khách hàng lựa chọn phương thức lĩnh lãi hàng tháng sẽ được nhận lãi suất ngân hàng PVcomBank trong khoảng 5,68 - 7,78%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 2 - 36 tháng. Khung lãi suất này đã được điều chỉnh tăng 0,98 - 1,36 điểm % so với tháng trước.

Tương tự, biểu lãi suất của phương thức lĩnh lãi hàng quý cũng biến động mạnh, tăng 1,08 - 1,37 điểm % lên khoảng 7,35 - 7,83%/năm đối với kỳ hạn 6 - 36 tháng. Lưu ý, ngân hàng không triển khai các kỳ hạn 7 tháng, 8 tháng, 10 tháng và 11 tháng đối với phương thức này.

Trường hợp chọn gửi tiền trong 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần (lĩnh lãi cuối kỳ), khách hàng sẽ được nhận mức lãi suất ngân hàng lần lượt là 0,8%/năm, 0,9%/năm và 1%/năm (tương ứng với mức tăng 0,5 điểm % so với tháng trước).

Kỳ hạn

Lãi theo tháng (%/năm)

Lãi theo quý (%/năm)

Lãi cuối kỳ (%/năm)

1 tuần

-

-

0,8

2 tuần

-

-

0,9

3 tuần

-

-

1

1 tháng

-

-

5,6

2 tháng

5,68

-

5,7

3 tháng

5,77

-

5,8

4 tháng

5,85

-

5,9

5 tháng

5,94

-

6

6 tháng

7,38

7,42

7,5

7 tháng

7,50

-

7,65

8 tháng

7,48

-

7,65

9 tháng

7,55

7,59

7,75

10 tháng

7,53

-

7,75

11 tháng

7,6

-

7,85

12 tháng

7,72

7,76

8

15 tháng

7,78

7,83

8,15

18 tháng

7,71

7,75

8,15

24 tháng

7,57

7,61

8,15

36 tháng

7,31

7,35

8,15

Nguồn: PVcomBank

Ngoài các sản phẩm tiết kiệm Đại chúng nêu trên, PVcomBank còn triển khai thêm các gói sản phẩm tiền gửi tại quầy khác, điển hình như tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm trả lãi trước,… và một số sản phẩm tiết kiệm online với lãi suất hấp dẫn cho khách hàng lựa chọn.

chọn