Lãi suất ngân hàng VIB tháng 12/2022 tăng cao nhất 1,1%/năm

Sau khi thực hiện khảo sát mới nhất vào ngày 5/12, ngân hàng VIB đã cập nhật biểu lãi suất mới nhất với nhiều kỳ hạn được điều chỉnh tăng. Hiện tại, phạm vi lãi suất huy động vốn được áp dụng cho hình thức gửi trực tuyến dao động trong khoảng 5,9%/năm - 8,6%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VIB áp dụng cho khách hàng cá nhân

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng VIB tháng 1/2023

Trong tháng 12, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) đã điều chỉnh biểu lãi suất tăng ở nhiều kỳ hạn, mức tăng trong khoảng 0,1 - 1 điểm phần trăm. Theo đó, khung lãi suất ngân hàng VIB đang được ấn định từ 5,9%/năm - 8,6%/năm, hình thức nhận lãi cuối kỳ, 

 Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (Nguồn: VIB)

Theo ghi nhận, ngân hàng VIB vẫn duy trì các hạn mức tiền gửi khác nhau cụ thể: Từ 10 triệu đến dưới 300 triệu đồng, từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ đồng và từ 3 tỷ đồng trở lên. 

Cụ thể, mức lãi suất 5,9%/năm tiếp tục được áp dụng cho tất cả các hạn mức tiền gửi khác nhau có kỳ hạn 1 tháng. Đối với hạn mức từ 10 triệu đến dưới 300 triệu đồng cho các kỳ hạn 2 - 5 tháng cũng sẽ được ngân hàng VIB triển khai mức lãi suất tiền gửi như trên. 

Trong cùng kỳ hạn 2 - 5 tháng, lãi suất huy động vốn áp dụng cho hạn mức tiền gửi từ 300 triệu đồng trở lên hiện đang là 6%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiền với hạn mức 10 triệu - dưới 300 triệu đồng tại các kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng sẽ được hưởng lãi suất cao hơn tháng trước 0,5 điểm phần trăm ở mức 8%/năm. 

Cùng kỳ hạn trên, lãi suất tiết kiệm áp dụng cho hạn mức từ 300 triệu đồng trở lên là 8,5%/năm, tăng 1%/năm trong tháng này. 

Qua khảo sát, 8,6%/năm hiện đang là mức lãi suất ưu đãi nhất được áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm truyền thống sau khi tăng 1 điểm phần trăm, áp dụng cho tất cả các hạn mức tiền gửi với kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

Nếu khách hàng chọn gửi tiền có kỳ hạn dưới 1 tháng thì sẽ được hưởng lãi suất là 1%/năm. Các tài khoản tất toán trước thời hạn đăng ký tại ngân hàng sẽ được áp dụng lãi suất thấp nhất chỉ 0,1%/năm. 

Kỳ hạn

Từ 10 triệu đến dưới 300 triệu

Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ

Từ 3 tỷ

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

5,90%

5,90%

5,90%

6 tháng

8,00%

8,00%

8,00%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

1,00%

1,00%

1,00%

2 tháng

5,90%

6,00%

6,00%

3, 4, 5 tháng

5,90%

6,00%

6,00%

7 tháng

8,00%

8,50%

8,50%

8 tháng

8,00%

8,50%

8,50%

9 tháng

8,00%

8,50%

8,50%

10 tháng

8,00%

8,50%

8,50%

11 tháng

8,00%

8,50%

8,50%

12, 13 tháng

8,60%

8,60%

8,60%

15 tháng

8,60%

8,60%

8,60%

18 tháng

8,60%

8,60%

8,60%

24 tháng

8,60%

8,60%

8,60%

36 tháng

8,60%

8,60%

8,60%

Nguồn: VIB

Lãi suất ngân hàng VIB áp dụng cho tiền gửi online

Đối với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, ngân hàng VIB cũng tăng lãi suất huy động vốn tại nhiều kỳ hạn so với tháng 11 với mức tăng cao nhất là 1,1 điểm phần trăm. Theo ghi nhận, phạm vi lãi suất ngân hàng đang được triển khai và áp dụng trong khoảng 6%/năm - 8,8%/năm, nhận lãi cuối kỳ. 

Trong tháng này, các hạn mức tiền gửi vẫn được ngân hàng VIB triển khai để khách hàng có thể lựa chọn linh hoạt hơn như: Từ 2 triệu đến dưới 300 triệu đồng; từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ đồng và từ 3 tỷ đồng trở lên. 

Trong đó, đối với kỳ hạn 1 - 5 tháng, mức lãi suất huy động vốn mà ngân hàng VIB hiện đang triển khai cho tất cả các hạn mức là 6%/năm, không đổi so với tháng trước. 

Tại các kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng, tiền gửi tiết kiệm online sẽ được áp dụng chung lãi suất cao hơn tháng trước 1,1 điểm phần trăm là 8,7%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn từ 15 tháng đến 36 tháng sẽ được hưởng lãi suất 8,8%/năm, tăng 1,1%/năm, đây đồng thời cũng là mức lãi suất cao nhất được chứng kiến tại ngân hàng VIB vào thời điểm khảo sát.

Nếu khách hàng chọn gửi tiền có kỳ hạn dưới 1 tháng thì sẽ được hưởng lãi suất là 1%/năm, cao hơn tháng 11 là 0,8%/năm. Trường hợp khách hàng tất toán trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn 0,1%/năm

Kỳ hạn

Từ 2 triệu đến dưới 300 triệu

Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ

Từ 3 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

6,00%

6,00%

6,00%

6 tháng

8,70%

8,70%

8,70%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

1,00%

1,00%

1,00%

2 tháng

6,00%

6,00%

6,00%

3, 4, 5 tháng

6,00%

6,00%

6,00%

7 tháng

8,70%

8,70%

8,70%

8 tháng

8,70%

8,70%

8,70%

9 tháng

8,70%

8,70%

8,70%

10 tháng

8,70%

8,70%

8,70%

11 tháng

8,70%

8,70%

8,70%

15 tháng

8,80%

8,80%

8,80%

18 tháng

8,80%

8,80%

8,80%

24 tháng

8,80%

8,80%

8,80%

36 tháng

8,80%

8,80%

8,80%

Nguồn: VIB

chọn
Vinaconex l&#227;i ngh&#236;n tỷ năm 2022 nhờ doanh thu t&#224;i ch&#237;nh cao gấp đ&#244;i
Năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của Vinaconex lần lượt tăng 50% và 36% so với năm trước, đạt 8.629 tỷ đồng và 1.127 tỷ đồng. Nhờ doanh thu tài chính cao gấp 2 lần cùng kỳ, lãi sau thuế của công ty đạt 1.049 tỷ đồng, tăng 102%.