Lãi suất ngân hàng VIB tháng 1/2023 tăng tại một số kỳ hạn

Bước sang tháng mới, biểu lãi suất huy động vốn của ngân hàng VIB được điều chỉnh tăng tại một số kỳ hạn. Theo ghi nhận, phạm vi lãi suất được áp dụng cho khách hàng cá nhân được triển khai từ 5,9%/năm đến 8,6%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VIB áp dụng cho khách hàng cá nhân

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 5/1, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) điều chỉnh tăng 0,1 - 0,5 điểm phần trăm với một số kỳ hạn. Khung lãi suất ngân hàng được ghi nhận hiện đang nằm trong khoảng 5,9 - 8,6%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (Nguồn: VIB)

Cụ thể, các hạn mức tiền gửi khác nhau vẫn được ngân hàng VIB duy trì trong tháng này, gồm: Từ 10 triệu đến dưới 300 triệu đồng, từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ đồng và từ 3 tỷ đồng trở lên. 

Tại kỳ hạn 1 tháng, 5,9%/năm tiếp tục là mức lãi suất được áp dụng cho hạn mức từ 10 triệu đến dưới 300 triệu đồng. Trong khi đó, các hạn mức từ 300 triệu đồng trở lên sẽ được áp dụng lãi suất ngân hàng VIB cao hơn tháng trước 0,1 điểm phần trăm là 6%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiền với hạn mức từ 10 triệu đến dưới 300 triệu sẽ được hưởng lãi suất không đổi là 5,9%/năm. Đối với hạn mức từ 300 triệu trở lên, ngân hàng VIB tiếp tục ấn định lãi suất ở cùng mức 6%/năm. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng đều được áp dụng chung một mức lãi suất tiền gửi là 8%/năm, cao hơn tháng trước 0,5%/năm. 

Tại các kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng, lãi suất huy động vốn được niêm yết chung mức 8%/năm cho hạn mức từ 10 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng. 8,5%/năm là mức lãi suất được áp dụng cho các hạn mức từ 300 triệu đồng trở lên trong cùng kỳ hạn. 

Mức lãi suất ưu đãi nhất được ghi nhận cho khách hàng cá nhân khi gửi trực tiếp tại quầy hiện đang là 8,6%/năm, áp dụng cho tất cả các hạn mức khác nhau. 

Trong trường hợp, các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được ấn định lãi suất không đổi là 1%/năm. Những tài khoản tiết kiệm tất toán trước hạn sẽ được áp dụng lãi suất ở mức cực thấp chỉ 0,1%/năm. 

Kỳ hạn

Từ 10 triệu đến dưới 300 triệu

Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ

Từ 3 tỷ

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

5,90%

6,00%

6,00%

6 tháng

8,00%

8,00%

8,00%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

1,00%

1,00%

1,00%

2 tháng

5,90%

6,00%

6,00%

3, 4, 5 tháng

5,90%

6,00%

6,00%

7 tháng

8,00%

8,50%

8,50%

8 tháng

8,00%

8,50%

8,50%

9 tháng

8,00%

8,50%

8,50%

10 tháng

8,00%

8,50%

8,50%

11 tháng

8,00%

8,50%

8,50%

12, 13 tháng

8,60%

8,60%

8,60%

15 tháng

8,60%

8,60%

8,60%

18 tháng

8,60%

8,60%

8,60%

24 tháng

8,60%

8,60%

8,60%

36 tháng

8,60%

8,60%

8,60%

Nguồn: VIB

Lãi suất ngân hàng VIB áp dụng cho tiền gửi online

Trong tháng 1, biểu lãi suất tiết kiệm được ấn định cho hình thức gửi online không ghi nhận thay đổi mới. Phạm vi lãi suất huy động vốn hiện đang được áp dụng từ 6%/năm đến 8,8%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Qua khảo sát, ngân hàng VIB vẫn triển khai các hạn mức tiền gửi linh hoạt như sau: Từ 2 triệu đến dưới 300 triệu đồng; từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ đồng và từ 3 tỷ đồng trở lên. 

Mức lãi suất ưu đãi nhất được áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm online là 8,8%/năm, tại các kỳ hạn gửi từ 15 tháng đến 36 tháng, không quy định về hạn mức. Đây đồng thời cũng là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng VIB vào thời điểm này. 

Trong trường hợp, các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được ngân hàng VPBank áp dụng lãi suất là 1%/năm. Nếu khách hàng tất toán tài khoản trước hạn sẽ được hưởng lãi suất chỉ 0,1%/năm. 

Kỳ hạn

Từ 2 triệu đến dưới 300 triệu

Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ

Từ 3 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

6,00%

6,00%

6,00%

6 tháng

8,70%

8,70%

8,70%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

1,00%

1,00%

1,00%

2 tháng

6,00%

6,00%

6,00%

3, 4, 5 tháng

6,00%

6,00%

6,00%

7 tháng

8,70%

8,70%

8,70%

8 tháng

8,70%

8,70%

8,70%

9 tháng

8,70%

8,70%

8,70%

10 tháng

8,70%

8,70%

8,70%

11 tháng

8,70%

8,70%

8,70%

15 tháng

8,80%

8,80%

8,80%

18 tháng

8,80%

8,80%

8,80%

24 tháng

8,80%

8,80%

8,80%

36 tháng

8,80%

8,80%

8,80%

Nguồn: VIB

chọn
Lợi nhuận Văn Ph&#250; vượt 14% mục ti&#234;u năm, r&#243;t tiền cho c&#225;c dự &#225;n tại Thanh H&#243;a, Bắc Giang
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Văn Phú tăng 43% so với cùng kỳ nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp tại các dự án tăng. Tại thời điểm cuối năm 2022, công ty ghi nhận chi phí