Cập nhật lãi suất ngân hàng Phương Đông mới nhất tháng 12/2022

Theo ghi nhận ngày 3/12, ngân hàng Phương Đông triển khai biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường cho khách hàng cá nhân tại kỳ hạn 1 - 36 tháng vào khoảng 5,7 - 9%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Phương Đông dành cho khách hàng cá nhân

Theo khảo sát, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã niêm yết lãi suất tiền gửi cho khách hàng cá nhân trong khoảng 5,7 - 9%/năm khi gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt là 5,7%/năm và 5,8%/năm. Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 - 5 tháng sẽ được nhận lãi suất ở mức 5,9%/năm. 

Tiền gửi có kỳ hạn 6 - 8 tháng đang được ngân hàng áp dụng lãi suất 8,2%/năm, tăng 1 điểm % so với tháng trước. Bên cạnh đó, lãi suất tiết kiệm được ngân hàng triển khai cho tiền gửi có kỳ hạn 9 - 11 tháng là 8,4%/năm sau khi tăng 1 điểm %.

Hiện tại, mức lãi suất được huy động cho kỳ hạn 12 tháng và 15 tháng là 8,9%/năm, tăng 1 điểm %. 8,9%/năm cũng là mức lãi suất được áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng (vừa được triển khai trong tháng này).

Ảnh: Ngân hàng Phương Đông

Đối với trường hợp gửi tiền tại kỳ hạn 18 tháng và 21 tháng, khách hàng được hưởng mức lãi suất 9%/năm, tăng 1 điểm %. Lãi suất ngân hàng Phương Đông áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng là 9%/năm, lần lượt tăng 0,9 - 0,8 điểm % so với tháng trước.

Bên cạnh đó, lãi suất ngân hàng được điều chỉnh tăng 0,4 điểm % lên mức 0,9%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn (1 - 3 tuần) được duy trì ở mức 1%/năm.  

Ngoài ra, khách hàng còn có thể lựa chọn các phương thức lĩnh lãi khác nếu có nhu cầu. Cụ thể, phương thức lĩnh lãi đầu kỳ tăng 0,5 - 0,93 điểm %  vào khoảng 5,67 - 8,17%/năm;  lĩnh lãi hàng quý tăng 0,65 - 0,98 điểm % vào khoảng 8,04 - 8,61%/năm; lĩnh lãi hàng tháng tăng 0,64 - 0,97 điểm %  vào khoảng 5,78 - 8,55%/năm; lĩnh lãi hàng 6 tháng tăng 0,66 - 0,97 điểm % vào khoảng 8,12 - 8,71%/năm.

Trong tháng 12, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiết kiệm trực tuyến tăng 1,05 - 1,1 điểm % so với tháng trước. Hiện, biểu lãi suất của hình thức này trong khoảng 5,8 - 9,3%/năm, áp dụng cho tiền gửi có kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất Ngân hàng Phương Đông áp dụng cho khách hàng cá nhân mới nhất tháng 12/2022

Nguồn: Ngân hàng Phương Đông

chọn
Vinhomes đang có 14.700 tỷ đồng tiền và tương đương tiền
Tính đến cuối năm 2022, quy mô tài sản của Vinhomes đạt 361.200 tỷ đồng, trong đó khoản mục tiền và tương đương tiền tăng 53% lên hơn 14.700 tỷ đồng, nhờ mở bán thành công đại dự án mới.