Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank cao nhất bao nhiêu trong tháng 1/2023?

Lãi suất ngân hàng VietinBank trong tháng đầu năm được duy trì ổn định trong khoảng 4,9%/năm - 7,4%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. Đây là khung lãi suất được áp dụng cho khách hàng cá nhân tương ứng với các kỳ hạn từ 1 tháng đến trên 36 tháng.

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 2/2023

Qua khảo sát, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục giữ nguyên khung lãi suất tiền gửi trong tháng mới đầu năm. Theo đó, phạm vi lãi suất huy động vốn được duy trì trong khoảng 4,9 - 7,4%/năm, nhận lãi cuối kỳ. 

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Nguồn: VietinBank)

Cụ thể, khách hàng khi gửi tiền tại ngân hàng với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng vẫn sẽ được hưởng chung một mức lãi suất không đổi là 4,9%/năm. 

Tại kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, ngân hàng VietinBank vẫn ấn định lãi suất chung là 5,4%/năm. 

Lãi suất ngân hàng VietinBank được niêm yết cho kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng hiện đang là 6%/năm. 

Mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng VietinBank là 7,4%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Ngoài ra, các khoản tiền gửi không kỳ hạn vẫn sẽ được áp dụng mức lãi suất cực thấp chỉ 0,1%/năm. Đối với những khoản tiền có kỳ hạn gửi dưới 1 tháng sẽ được ngân hàng VietinBank niêm yết lãi suất không đổi là 0,2%/năm.

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,1

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

4,9

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

4,9

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

5,4

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

5,4

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

5,4

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

6

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

6

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

6

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

6

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

6

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

6

12 tháng

7,4

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

7,4

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

7,4

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

7,4

36 tháng

7,4

Trên 36 tháng

7,4

Nguồn: VietinBank

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Cũng trong tháng này, biểu lãi suất ngân hàng được triển khai cho khách hàng doanh nghiệp tiếp tục ổn định trong khoảng 4,6 - 6,2%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Hiện tại, khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiền có kỳ hạn 1 - dưới 2 tháng sẽ được hưởng lãi suất huy động vốn là 4,6%/năm. 

Ngân hàng VietinBank tiếp tục ấn định mức lãi suất 5,1%/năm cho các khoản tiết kiệm có kỳ hạn gửi từ 3 tháng đến dưới 6 tháng. 

Tại kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, mức lãi suất tiết kiệm đang được áp dụng là 5,7%/năm. 

Nếu khách hàng gửi tiền có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi nhất là 6,2%/năm. 

Trong khi đó, các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được áp dụng chung một mức lãi suất không đổi là 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

4,6

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

4,6

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

5,1

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

5,1

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

5,1

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

5,7

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

5,7

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

5,7

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

5,7

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

5,7

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

5,7

12 tháng

6,2

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

6,2

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

6,2

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

6,2

36 tháng

6,2

Trên 36 tháng

6,2

Nguồn: VietinBank

chọn
Doanh nghiệp ít tên tuổi bất ngờ lãi gần 400 tỷ trong một quý nhờ bàn giao dự án Hoàng Thành Pearl
Một công ty bất động sản ít tên tuổi trên UPCoM đã ghi nhận lãi đột biến trong quý II nhờ bàn giao 261 căn hộ ở dự án Hoàng Thành Pearl tại Nam Từ Liêm, Hà Nội.