Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 10/2022 tăng mạnh tại nhiều kỳ hạn

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 6/10, ngân hàng VietinBank đã triển khai biểu lãi suất mới nhất trong khoảng 4,1%/năm - 6,4%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 11/2022

So với tháng trước, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã áp dụng biểu lãi suất mới áp dụng cho khách hàng cá nhân. Theo đó, phạm vi lãi suất tiết kiệm hiện đang được ấn định từ 4,1%/năm đến 6,4%/năm, lãi cuối kỳ. 

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Nguồn: VietinBank)

Theo đó, tại các kỳ hạn 1 - dưới 3 tháng, các khoản tiền gửi sẽ được cộng thêm 1 điểm phần trăm lên 4,1%/năm. Có cùng mức tăng, khách hàng khi gửi tiền với kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng sẽ được hưởng lãi suất chung là 4,4%/năm. 

Sau khi tăng 0,7%/năm, lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 9 tháng là 4,7%/năm. 

Ngân hàng VietinBank cộng thêm 0,8 điểm phần trăm trong tháng này để nâng lãi suất tại kỳ hạn 9 - dưới 12 tháng lên mức 4,8%/năm. 

Hiện tại, mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng VietinBank là 6,4%/năm, tăng 0,8%/năm so với tháng trước. Đây là mức lãi suất được triển khai cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên dành cho khách hàng cá nhân. 

Nếu khách hàng chọn gửi tiền không kỳ hạn thì sẽ được hưởng lãi suất chỉ 0,1%/năm. Những khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được ấn định lãi suất ở mức 0,2%/năm.

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,1

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

4,1

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

4,1

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

4,4

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

4,4

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

4,4

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

4,7

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

4,7

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

4,7

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

4,8

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

4,8

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

4,8

12 tháng

6,4

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

6,4

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

6,4

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

6,4

36 tháng

6,4

Trên 36 tháng

6,4

Nguồn: VietinBank

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Tương tự, lãi suất ngân hàng áp dụng cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp cũng được điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn so với trước. Theo đó, biểu lãi suất hiện được triển khai trong khoảng 3,5%/năm - 5,2%/năm, lãi cuối kỳ. 

Sau khi tăng 0,5 điểm phần trăm, các kỳ hạn 1 - dưới 3 tháng được ấn định lãi suất huy động vốn là 3,5%/năm. Cùng mức tăng 0,5%/năm, khách hàng khi gửi tiết kiệm có kỳ hạn 3 - dưới 6 tháng sẽ được hưởng lãi suất chung mức là 3,8%/năm. 

Ngân hàng VietinBank đã tăng thêm 0,4%/năm cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 9 tháng lên mức 4,1%/năm. 

Các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 9 tháng - dưới 12 tháng sẽ được áp dụng lãi suất tiền gửi là 4,2%/năm, cao hơn 0,5%/năm so với tháng trước. 

Khi khách hàng gửi tiền có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên sẽ được hưởng lãi suất cao hơn hồi tháng 9 là 0,3 điểm phần trăm ở mức 5,2%/năm. Đây là mức lãi suất ưu đãi nhất được áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp. 

Đối với những khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng thì sẽ được áp dụng lãi suất khá thấp chỉ 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

3,5

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

3,5

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

3,8

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

3,8

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

3,8

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

4,1

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

4,1

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

4,1

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

4,2

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

4,2

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

4,2

12 tháng

5,2

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

5,2

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

5,2

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,2

36 tháng

5,2

Trên 36 tháng

5,2

Nguồn: VietinBank

chọn