Biểu lãi suất ngân hàng VPBank tăng tại nhiều kỳ hạn trong tháng 10/2022

Bước sang tháng mới, ngân hàng VPBank công bố biểu lãi suất mới được điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn. Hiện tại, phạm vi lãi suất huy động vốn được áp dụng cho hình thức gửi tại quầy nằm trong khoảng 4%/năm - 7,5%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 11/2022

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 6/10, biểu lãi suất của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã được điều chỉnh tăng từ 0,4%/năm đến 0,9%/năm so với trước. Theo ghi nhận, khung lãi suất hiện đang nằm trong khoảng 4%/năm - 7,5%/năm, lãi cuối kỳ. 

 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Nguồn: VPBank)

Ngân hàng VPBank vẫn duy trì các hạn mức tiền gửi cho hình thức gửi tiết kiệm truyền thống gồm: Dưới 300 triệu đồng, từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ đồng, từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng, từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng, từ 50 tỷ đồng trở lên.   

Cụ thể như sau, đối với các kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng, ngân hàng VPBank sẽ triển khai lãi suất tiền gửi dao động từ 4%/năm đến 4,8%/năm. Trong đó, mức thấp nhất 4%/năm được áp dụng cho kỳ hạn 1 tháng với hạn mức dưới 300 triệu đồng.

Khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 5,8%/năm - 6,6%/năm. Các mức lãi suất lần lượt áp dụng cho những hạn mức trên lần lượt là 5,8%/năm, 6,1%/năm, 6,3%/năm, 6,4%/năm và 6,6%/năm. 

Các khoản tiền gửi có thời hạn 12 tháng và 13 tháng sẽ được ấn định lãi suất ngân hàng VPBank trong khoảng 5,6%/năm - 6,5%/năm. 

Tại những kỳ hạn dài hơn từ 15 tháng đến 24 tháng, lãi suất được triển khai từ 6,3%/năm đến 7,4%/năm. 

Riêng kỳ hạn 36 tháng, lãi suất được áp dụng cho các hạn mức tiền gửi hiện đang là 6,7%/năm, 7%/năm, 7,2%/năm, 7,3%/năm và 7,5%/năm. Trong đó, mức lãi suất cao nhất được ghi nhận riêng cho hình thức tiết kiệm truyền thống là 7,5%/năm áp dụng cho hạn mức trên 50 tỷ đồng. 

Nếu khách hàng gửi tiền với thời hạn dưới 1 tháng thì sẽ chỉ được hưởng lãi suất ngân hàng là 0,5%/năm cho tất cả các hạn mức tiết kiệm khác nhau.  

 Nguồn: VPBank

Lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng cho tiền gửi online

Cũng trong tháng này, biểu lãi suất tiết kiệm cũng được điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn cho hình thức tiền gửi online. Phạm vi lãi suất đã được cộng thêm cao nhất 1%/năm lên khoảng 4,2%/năm - 7,7%/năm, lãi cuối kỳ. 

Hiện tại, 7,7%/năm đang là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng VPBank, áp dụng cho các tài khoản trên 50 tỷ đồng với kỳ hạn 36 tháng khi gửi tiền online.  

 Nguồn: VPBank

chọn
Giá bất động sản dự án sẽ leo thang với Luật Đất đai mới?
Theo chuyên gia Savills, với Luật Đất đai 2024, giá đất bồi thường trong giải phóng mặt bằng cho các dự án sẽ tăng cao, khiến tổng chi phí đầu tư ban đầu của dự án tăng, có thể dẫn đến giá BĐS dự án tăng theo.