Cập nhật mới nhất lãi suất ngân hàng VPBank tháng 11/2022

Theo ghi nhận, biểu lãi suất mới tiếp tục được điều chỉnh tăng trong tháng này. Phạm vi lãi suất huy động vốn hiện đang dao động từ 5,6%/năm đến 8,7%/năm, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 12/2022

Qua khảo sát, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) điều chỉnh biểu lãi suất tăng thêm 1 - 1,9 điểm phần trăm. Hiện tại, phạm vi lãi suất huy động vốn đang được ấn định từ 5,6%/năm đến 8,7%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Nguồn: VPBank)

Trong tháng này, các hạn mức tiền gửi vẫn được triển khai cho hình thức gửi tiết kiệm truyền thống, cụ thể: Dưới 300 triệu đồng, từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ đồng, từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng, từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng, từ 50 tỷ đồng trở lên.   

Trong đó, khách hàng khi gửi tiết kiệm với kỳ hạn 1 - 5 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 5,6%/năm - 6%/năm. Trong đó, 5,6%/năm là mức lãi suất ngân hàng VPBank thấp nhất được áp dụng kỳ hạn 1 tháng với hạn mức dưới 300 triệu đồng. 

Tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, ngân hàng VPBank đang áp dụng lãi suất tương ứng cho các hạn mức trên là 7,7%/năm, 7,8%/năm, 8%/năm, 8,1%/năm và 8,2%/năm. 

Mức lãi suất từ 8%/năm đến 8,5%/năm được triển khai cho hai kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng. Đối với kỳ hạn 15 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất tiết kiệm trong khoảng 8,1%/năm - 8,6%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiền tại quầy với các kỳ hạn từ 18 tháng đến 36 tháng sẽ được hưởng lãi suất lần lượt là 8,2%/năm, 8,3%/năm, 8,5%/năm, 8,6%/năm và 8,7%/năm tương ứng với các hạn mức đã định. Trong đó, 8,7%/năm là mức lãi suất cao nhất được được áp dụng cho các khoản tiền gửi có hạn mức trên 50 tỷ đồng. 

Trong trường hợp, khách hàng gửi tiền có thời hạn từ 1 tuần đến 3 tuần thì sẽ được hưởng mức lãi suất ngân hàng cực thấp chỉ 0,5%/năm, không quy định về hạn mức.  

 Nguồn: VPBank

Lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng cho tiền gửi online

Tương tự, ngân hàng VPBank cũng triển khai khung lãi suất tăng tại nhiều kỳ hạn cho hình thức gửi tiết kiệm online. Trong tháng này, biểu lãi suất tiền gửi được áp dụng từ 5,8%/năm đến 8,9%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Theo ghi nhận, 5,8%/năm là mức lãi suất thấp nhất được áp dụng cho thời hạn 1 tháng với hạn mức dưới 300 triệu đồng. Với những tài khoản trên 50 tỷ đồng, ngân hàng VPBank sẽ áp dụng mức lãi suất cao nhất là 8,9%/năm khi gửi tiền có kỳ hạn từ 18 tháng trở lên. 

 Nguồn: VPBank

chọn