Bình Định đấu giá 23 lô đất ở tại huyện Phù Mỹ, khởi điểm từ 5 triệu đồng/m2

23 lô đất ở tại Khu dân cư năm 2020 và năm 2021 xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, có diện tích từ 75,3 m2/lô đến 152 m2/lô.

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Thịnh vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ .

Cụ thể là quyền sử dụng 23 lô đất ở tại Khu dân cư năm 2020 và năm 2021 xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Diện tích các lô đất từ 75,3 đến 152 m²/lô.

23 lô đất có mức giá khởi điểm từ 5 đến 11,4 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm là hơn 19,19 tỷ đồng.

    Thông tin 23 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).              

Thời gian, địa điểm đấu giá từ 9h30 ngày 18/11 tại UBND xã Mỹ Thọ.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Thịnh trong giờ hành chính từ ngày có thông báo đấu giá đến trước 17h ngày 14/11; và tại UBND xã Mỹ Thọ từ 8h đến trước 16h ngày 15/11.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Thịnh chậm nhất trước 16h ngày 15/11. Thời gian mở niêm phong thùng đựng hồ sơ là 7h30 ngày 18/11.

Về hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá từng lô đất kết hợp bỏ phiếu gián tiếp khi nộp hồ sơ đấu giá và trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Thịnh, địa chỉ lô 20-6 Nguyễn Bính, TP Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại: 0911292557/ 0905824457.

chọn
Thái Nguyên quy hoạch mới 16 khu công nghiệp và cụm công nghiệp, có  dự án hơn 1.128 ha ở Phổ Yên
Tỉnh Thái Nguyên quy hoạch mới 16 khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trong đó có dự án khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ 1.128 ha ở TP Phổ Yên, đồng thời đưa nhiều cụm công nghiệp hiện tại ra khỏi quy hoạch.