Bình Định đấu giá 30 lô đất tại đảo 1B Bắc sông Hà Thanh, TP Quy Nhơn

30 lô đất với tổng diện tích 1.886,3 m2 tại hai điểm tái định cư thuộc khu đất CX4 và C5, đảo 1B Bắc sông Hà Thanh, TP Quy Nhơn; phục vụ dự án tuyến quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao quốc lộ 1A) sẽ được đấu giá vào các ngày 1, 8 và 15/7 tới đây.

Xem thêm: Thông tin mới nhất về đấu giá đất ở Bình Định

Tổ chức có tài sản là Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định, địa chỉ tại số 20 Ngô Thời Nhiệm, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đơn vị tổ chức đấu giá là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định, số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn. Điện thoại: 0256. 3822216; 3812837.

Tổng giá khởi điểm của các lô đất này là 73,224 tỷ đồng. Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính, kể từ ngày niêm yết tài sản đấu giá cho đến ngày mở cuộc đấu giá (theo từng đợt đấu giá); xem hồ sơ tài liệu về tài sản đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và thực trạng tại các lô đất ở đấu giá của khu đất CX4 và C5, đảo 1B Bắc sông Hà Thanh, TP Quy Nhơn.

Bước giá bằng 5% giá khởi điểm của mỗi lô đất, bước giá được làm tròn đến hàng triệu. Tiền mua hồ sơ là 500 nghìn đồng/bộ.

Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

10 lô đất đấu giá vào ngày 1/7

Bình Định đấu giá 30 lô đất tại đảo 1B Bắc sông Hà Thanh, TP Quy Nhơn - Ảnh 1.

Danh sách 10 lô đất được đấu giá vào ngày 1/7.

Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16h30 ngày 28/6 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định, số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 1/7 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định.

10 lô đất đấu giá vào ngày 8/7

Bình Định đấu giá 30 lô đất tại đảo 1B Bắc sông Hà Thanh, TP Quy Nhơn - Ảnh 2.

Danh sách 10 lô đất được đấu giá vào ngày 8/7.

Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16h30 ngày 5/7 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định, số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 8/7 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định.

10 lô đất đấu giá vào ngày 15/7

Bình Định đấu giá 30 lô đất tại đảo 1B Bắc sông Hà Thanh, TP Quy Nhơn - Ảnh 3.

Danh sách 10 lô đất được đấu giá vào ngày 15/7.

Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16h30 ngày 12/7 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định, số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 15/7 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định.

Tin thêm: Bình Định sắp đấu giá hơn 13.500 m2 đất tại khu đô thị Long Vân, giá khởi điểm 97,75 tỷ đồng

chọn
Ecopark làm khu đô thị du lịch 10.000 tỷ ở Hà Tĩnh
Tập đoàn Ecopark dự kiến đầu tư Khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh với diện tích 154 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng.