Bình Định tìm nhà đầu tư cho dự án nhà ở xã hội hơn 20.000 m2

Bình Định sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư cho dự án nhà ở xã hội 175 tỷ đồng tại phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn trong quý I năm nay.

UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại khu đất phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn.

Cụ thể, dự án nhà ở xã hội tại khu đất phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn có diện tích hơn 20.200 m2. Chi phí thực hiện dự án khoảng 175 tỷ đồng. Chi phí này chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Nguồn vốn đầu tư được lấy từ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Bình Định yêu cầu nhà đầu tư phải thu xếp tối thiểu 35 tỷ đồng vốn chủ sở hữu.

Dự án được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong quý I/2021. Dự kiến, dự án này được thực hiện trong hai năm 2021 và 2022.

chọn
Hà Nội: Kiến nghị thu hồi hơn 1.800 ha đất của 37 dự án chậm triển khai
37 dự án với tổng diện tích 1.878,7 ha đất được kiến nghị trình UBND thành phố thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt hoạt động dự án.