Bình Định tìm nhà đầu tư triển khai quy hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao hơn 2.000 tỷ

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ có tổng diện tích quy hoạch toàn khu là 406 ha, vốn đầu tư khoảng 2.002 tỷ đồng.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương lập, thẩm định Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) phát triển tôm để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

Bình Định: Tìm nhà đầu tư triển khai Quy hoạch Khu nông nghiệp ứng dụng CNC phát triển tôm hơn 2.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nhà màng nuôi tôm thương phẩm của CTCP Việt Úc - Bình Định. (Ảnh: TTXTĐT Bình Định).

Theo đó, sau khi quy hoạch được phê duyệt, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định.

Được biết, đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng CNC phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 6/2020, tổng diện tích quy hoạch toàn khu là 406ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.002 tỷ đồng.

Chức năng là khu CNC tập trung thực hiện hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển CNC vào lĩnh vực tôm; sản xuất tôm giống, nghiên cứu quy trình nuôi, sản xuất tôm thương phẩm, chế biến thức ăn, chế biến tôm và các ngành công nghiệp phụ trợ, sản xuất chế phẩm sinh học, bảo quản chế biến, đào tạo, tiếp nhận, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ ngành tôm của tỉnh Bình Định và miền Trung.

chọn