Bộ Giao thông Vận tải điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư 21 dự án lớn

Nhiệm vụ chủ đầu tư 16 dự án đường bộ, hai dự án đường sắt, hai dự án đường thủy, một dự án hàng hải được Bộ GTVT chuyển giao cho các ban quản lý dự án trực thuộc.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1582/QĐ – BGTVT về việc điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông Vận tải quản lý.

Tổng cộng có 21 dự án do Bộ Giao thông Vận tải thực hiện nhiệm chủ đầu tư được chuyển giao cho các ban quản lý dự án trực thuộc chuyên ngành.

Đây là các ban quản lý dự án đang được Bộ Giao thông Vận tải giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư hoặc ủy quyền thực hiện một phần nhiệm vụ chủ đầu tư.

Cụ thể, nhiệm vụ chủ đầu tư 16 dự án đường bộ; trong đó có các dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2017 – 2020 sử dụng vốn đầu tư công được chuyển cho các Ban quản lý dự án: 2, 6, 7, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận; nhiệm vụ chủ đầu tư hai dự án đường sắt được điều chuyển cho Ban quản lý dự án đường sắt; nhiệm vụ chủ đầu tư hai dự án đường thủy nội địa được điều chuyển cho Ban Quản lý các dự án đường thủy; nhiệm vụ chủ đầu tư một dự án hàng hải được điều chuyển cho Ban Quản lý dự án hàng hải.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ đầu tư theo đúng quy định pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật trong quá triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Các ban quản lý dự án phải tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tiếp nhận hồ sơ và các tài liệu liên quan (nếu có) theo quy định; phối hợp trong quá trình triển khai nhiệm vụ bảo đảm tính thống nhất, liên tục, không ảnh hưởng tới chất lượng, tiến độ các dự án.

chọn
Thủ tướng đề nghị thông xe toàn tuyến Vành đai 3 TP HCM vào tháng 6/2025, nghiên cứu xây dựng Vành đai 4
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị 4 tỉnh, thành phố có tuyến Vành đai 3 TP HCM đi qua phối hợp để giải phóng mặt bằng, khởi công dự án vào 6/2023, cơ bản thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 6/2025, hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6/2026.