Trình thông qua dự án đường liên vùng Khánh Hoà - Ninh Thuận - Lâm Đồng hơn 1.900 tỷ đồng

Đường liên vùng Khánh Hoà - Ninh Thuận - Lâm Đồng dài gần 57 km, dự kiến sẽ bắt đầu thi công từ quý I/2024 và hoàn thành vào năm 2027.

Một góc TP Nha Trang. (Ảnh tư liệu: Hoàng Huy).

Ngày 1/12, UBND tỉnh Khánh Hoà đã có tờ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông nhất chủ trương và cam kết phân bổ vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án Đường liên vùng kết nối Khánh Hoà, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với quốc lộ 27C (đường từ TP Nha Trang, Khánh Hoà đi TP Đà Lạt), Lâm Đồng) và ĐT.707 xã Phước Bình, huyện Bác Ái, Ninh Thuận.

Đây là dự án quan trọng quốc gia, Quốc hội là cấp quyết định chủ trương đầu tư, Chủ đầu tư là Sở Giao thông vận tải Khánh Hoà. Tổng chiều dài tuyến là 56,9 km, trong đó đoạn qua huyện Khánh Vĩnh là 29,3 km và qua huyện Khánh Sơn là 27,6 km. 

Điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 27C (cách sông Cầu 250 m về phía đông) thuộc địa phận xã Sông  Cầu, huyện Khánh Vĩnh. Điểm cuối tại ranh giới tỉnh Khánh Hoà và tỉnh Ninh Thuận trên ĐT.656 vào địa phận xã Phuóc Binh, huyện Bác Ái, Ninh Thuận.

Đường sẽ có 2 làn xe, bề rộng nền đường 9 m. Toàn tuyến có 17 cầu, trong đó có 2 cầu hiện hữu là cầu Sơn Bình và cầu Hàm Leo. Dự án sẽ được chia làm hai dự án thành phần. Trong đó dự án thành phần 1 là xây dựng đường liên kết vùng và dự án thành phần 2 là bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Tổng diện tích đất chiếm dụng sơ bộ khoảng 129 ha, số hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 211 hộ, số hộ tái định cư khoảng 11 hộ. Diện tích đất rừng cần chuyển đổi là 75,6 ha, trong đó huyện Khánh Vĩnh là 40,4 ha và huyện Khánh Sơn 35,2 ha.

Tổng mức đầu tư của toàn tuyến sẽ là 1.930 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư là 102 tỷ đồng. Dự án sẽ sử dụng 1.000 tỷ đồng vốn Trung ương và 930 tỷ đồng vốn địa phương. 

Đối với nguồn vốn Trung ương, giai đoạn 2021 - 2025, nhu cầu vốn sử dụng theo từng năm lần lượng là 100 tỷ (2023); 450 tỷ (2024); 122 tỷ (2025); 404 tỷ (2026) và 404 tỷ (2027).

Về tiến độ, dự kiến dự án sẽ trình duyệt chủ trương đầu tư trong 2022 - 2023; trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào quý II - quý III/2023; trình duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công quý IV/2023 - quý I/2024. Tiến độ thi công dự kiến từ quý I/2024, hoàn thành vào năm 2027.

chọn
Hình ảnh KCN Sạch rộng gần 145 ha đang xây dựng ở huyện Ân Thi và Khoái Châu, Hưng Yên
Khu công nghiệp Sạch tỉnh Hưng Yên có quy mô 143,08 ha, tổng vốn đầu tư 1.788,59 tỷ đồng, hoạt động đến năm 2071 tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu và xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.