Bộ kiến nghị cho TP HCM áp dụng hệ số để tính giá bồi thường đất

Bộ TN&MT đề xuất Chính phủ cho phép UBND TP HCM xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.
 - Ảnh 1.

Do vướng thủ tục bồi thường, dự án đường vành đai 2, TP HCM thi công chậm tiến độ. (Ảnh: Ngọc Phượng).

Theo Bộ TN&MT, nếu địa phương chủ động ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm để áp giá khái toán kinh phí, xây dựng dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để lấy ý kiến của dân, không vi phạm quyền lợi của người có đất bị thu hồi.

Thực chất đây là việc đưa bước xác định giá đất lên trước trong quy trình thu hồi đất và giúp cho thời điểm công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sớm hơn; người dân sẽ biết trước được giá đất tính tiền bồi thường ngay từ khi có thông báo thu hồi đất.

Nếu người dân đồng thuận với giá đất trong dự thảo phương án thì UBND cấp huyện sẽ ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất… rút ngắn thời gian, tiết kiệm kinh phí.

Những trường hợp không đồng thuận với giá đất trong dự thảo phương án thì UBND TP sẽ khảo sát, điều tra về giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Theo quy định hiện hành, UBND TP HCM phải xác định giá hai lần trong quá trình xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Giá đất duyệt lần đầu (giá T1) để lấy ý kiến của người dân, sau khi tổng hợp ý kiến của người dân, UBND TP sẽ duyệt giá lần 2 (giá T2).

Quy trình duyệt giá thường kéo dài và làm tốn nhiều thời gian, công sức và quan trọng là mỗi dự án một giá khác nhau, không có thông tin tham chiếu chung, tính minh bạch không cao. 

chọn