Tags

BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài

  • Hai phương án xử lý trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài

    Hai phương án xử lý trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài

    Quy hoạch 15:00 | 09/06/2022

    Trước chất vấn của đại biểu về dự án BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề xuất phương án cho nhà đầu tư tiếp tục thu phí để thu hồi đủ vốn và sau đó đóng trạm, hoặc Nhà nước phải mua lại một phần dự án theo hợp đồng đã ký, ưu điểm là có thể kết thúc ngay việc thu phí.
Tìm theo ngày
BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài

BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài