Các khu công nghiệp Bắc Giang thu hút 33 dự án hơn 13.800 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, các khu công nghiệp tại Bắc Giang đã thu hút đầu tư được 33 dự án mới, với số vốn đăng ký đạt 381,7 triệu USD và 4.356 tỷ đồng, tổng tương đương khoảng 13.822 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang, tháng 11/2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 dự án FDI (dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài) với số vốn đầu tư đăng ký đạt 113,7 triệu USD. Đồng thời cấp điều chỉnh cho 13 dự án, trong đó có ba dự án tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 14,2 triệu USD. 

Lũy kế từ đầu năm đến nay, các khu công nghiệp đã thu hút đầu tư được 33 dự án mới, trong đó có 25 dự án FDI, 8 dự án DDI (dự án đầu tư trực tiếp trong nước), với số vốn đăng ký đạt 381,7 triệu USD và 4.356 tỷ đồng (tương đương tổng khoảng 13.822 tỷ đồng).

Các khu công nghiệp tại Bắc Giang. (Ảnh: CTTĐT Bắc Giang).

Ngoài ra, Ban Quản lý các KCN đã cấp điều chỉnh cho 129 dự án, trong đó có 32 dự án tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 590,6 triệu USD và 20 tỷ đồng (tổng khoảng 14.667 tỷ đồng).

Tổng số vốn đầu tư cấp mới và bổ sung quy đổi đạt khoảng 1.162,5 triệu USD, bằng 116% kế hoạch năm 2022. Tổng vốn đầu tư ước thực hiện năm 2022 đạt khoảng 989 triệu USD.

Đến nay, tổng số các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp là 441 dự án, trong đó có 328 dự án FDI, 113 dự án DDI. Tổng vốn đầu tư đăng ký là 7,338 tỷ USD và 15.894 tỷ đồng.

Vốn đầu tư thực hiện ước đạt khoảng 5,14 tỷ USD (bằng 72% tổng vốn đầu tư đăng ký) và khoảng 7.060 tỷ đồng (bằng 44% tổng vốn đầu tư đăng ký).

Ngoài ra, trong lĩnh vực đầu tư vào các cụm công nghiệp, hiện nay, tỉnh Bắc Giang đã thành lập được 45 cụm công nghiệp (CCN), với tổng diện tích 1.728 ha.

Trong đó có 29 CCN do doanh nghiệp là chủ đầu tư, 16 CCN do UBND các huyện làm chủ đầu tư. Toàn tỉnh có 31/45 CCN đi vào hoạt động, với tổng diện tích 969 ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là 591,6 ha, diện tích đã cho thuê 557 ha.

chọn
Hà Nội duyệt nhiệm vụ quy hoạch Aeon Mall Hoàng Mai
Dự án Aeon Mall Hoàng Mai Giáp Bát sẽ được nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết trên khu đất hơn 8 ha. Hà Nội yêu cầu việc lập quy hoạch dự án phải đảm bảo gắn kết chặt chẽ với tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến đường sắt quốc gia và tuyến Monorail M2.