Tách dự án Hữu Nghị - Chi Lăng ra khỏi cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn sẽ được dừng thực hiện, tách thành dự án độc lập và thực hiện chọn lại nhà đầu tư.

Một đoạn cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. (Ảnh: Hoàng Huy).

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn, ngày 5/11 vừa qua, UBND tỉnh đã có công văn về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thiện thủ tục triển khai dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Theo đó, dừng thực hiện dự án thành phần 2; triển khai trình tự, thủ tục điều chỉnh tách Dự án thành phần 2 ra khỏi tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; kết hợp tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT.

Điều chỉnh hợp đồng và phụ lục hợp đồng dự án; thực hiện thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định đối với dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT sau khi tách thành dự án độc lập. 

 

Đồng thời, đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án để loại bỏ dự án thành phần 2 ra khỏi dự án đã được phê duyệt; hoàn thiện hợp đồng, phụ lục hợp đồng điều chỉnh... gửi hồ sơ về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn theo trình tự, tiến độ đã cam kết, thống nhất.

Hồi tháng 10/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn đã đề xuất điều chỉnh dự án thành phần đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng theo hướng điều chỉnh về quy mô dự án.

Cụ thể, giai đoạn 1 thực hiện năm 2021 - 2025 sẽ giải phóng mặt bằng quy mô 6 làn xe, triển khai thi công nền đường 17 m, mặt đường rộng 16 m (4 làn xe); riêng các đoạn đào sâu đắp cao, gia cố mái ta luy, xử lý nền đường đất yếu thực hiện đầu tư với quy mô 6 làn xe có nền đường rộng 32 m.

Ở giai đoạn 2 năm 2026 - 2030, sẽ hoàn chỉnh 6 làn xe, hoàn thiện quy mô mặt cắt ngang tuyến cao tốc từ cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, chiều dài 43 km và đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối với cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam. Dự toán tổng mức đầu tư điều chỉnh là hơn 14.000 tỷ đồng.

Đến ngày 18/5 vừa qua, UBND tỉnh Cao Bằng, UBND tỉnh Lạng Sơn, CTCP Tập đoàn Đèo Cả, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã thực hiện ký kết cấp tín dụng dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

 

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng bao gồm đoạn Tân Thanh – Cốc Nam, tổng mức đầu tư là 10.013 tỷ đồng, TP Bank là đơn vị tài trợ tín dụng. Cả hai tuyến cao tốc này sau khi hoàn thành sẽ kết nối tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang và Bắc Giang – Lạng Sơn đã đi vào hoạt động.

 

chọn