Các nhà đầu tư Trung Quốc rót vốn nhiều nhất vào Việt Nam trong 8 tháng qua

Theo Tổng cục Thống kê, Trung Quốc đang là quốc gia rót vốn nhiều nhất vào Việt Nam trong 8 tháng năm 2019, với 1,8 tỉ USD, chiếm 20,6% tổng vốn đăng kí mới.
trung-quoc-dau-tu-lon-vao-linh-vuc-nao-o-viet-nam-222424

Trung Quốc là nhà đầu tư rót vốn nhiều nhất vào Việt Nam trong 8 tháng qua. (Ảnh: Vietstar).

Số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính từ đầu năm đến ngày 20/8/2019, đã có 2.406 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới, với số vốn đăng kí đạt 9,1 tỉ USD, tăng 25,4% về số dự án và giảm 32,3% về vốn đăng kí so với cùng kì năm 2018.

Bên cạnh đó, có 908 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng kí điều chỉnh vốn đầu tư, với số vốn tăng thêm đạt 3,9 tỉ USD, giảm 28,6% so với cùng kì năm trước.

Như vậy, tổng số vốn đăng kí cấp mới và vốn tăng thêm trong 8 tháng năm nay đạt 13,1 tỉ USD, giảm 31,2% so với cùng kì năm 2018. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng ước tính đạt 12 tỉ USD, tăng 6,3% so với cùng kì năm trước.

Trong 8 tháng đầu năm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất, với số vốn đăng kí đạt 6,8 tỉ USD, chiếm 74,6% tổng vốn đăng kí cấp mới.

Đứng thứ hai là ngành hoạt động kinh doanh bất động sản, các ngành còn lại đạt 1,4 tỉ USD, chiếm 16,1%.

Trong số 68 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 8 tháng, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất, với 1,8 tỉ USD, chiếm 20,6% tổng vốn đăng kí cấp mới.

Tiếp đến là Hàn Quốc 1,7 tỉ USD, chiếm 18,9%; Nhật Bản 1,18 tỉ USD, chiếm 13%; Hong Kong 1,1 tỉ USD, chiếm 12,2%; Singapore 1,03 tỉ USD, chiếm 11,3%,… 

Mặt khác, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 8 tháng năm nay có 102 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 339,5 triệu USD với 23 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 99,5 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 8 tháng năm 2019 đạt 439 triệu USD, trong đó lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 96,7 triệu USD, chiếm 22% tổng vốn đầu tư.

Trong 8 tháng có 30 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Australia là nước dẫn đầu với 178,9 triệu USD, chiếm 40,7% tổng vốn đầu tư; Tây Ban Nha 59,8 triệu USD, chiếm 13,6%; Hoa Kỳ 49,3 triệu USD, chiếm 11,2%; Campuchia 38,5 triệu USD, chiếm 8,8%; Singapore 35,6 triệu USD, chiếm 8,1%.

chọn