Cần 61 tỷ đồng để lập quy hoạch Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030

Hội đồng Thẩm định dự toán kinh phí lập quy hoạch Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gần 61 tỷ đồng.

Theo dự thảo báo cáo kết quả thẩm định dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hồ sơ kinh phí lập quy hoạch tỉnh có dự toán gần 61,5 tỷ đồng.

Cần 61 tỷ đồng để lập quy hoạch Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030 - Ảnh 1.

Khánh Hòa cần 61 tỷ đồng để lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030. (Ảnh: Khải An).

Tuy nhiên, sau khi quá trình thẩm tra Hội đồng Thẩm định để nghị điều chỉnh một số nội dung cụ thể. Theo đó, dự toán sau thẩm tra là gần 61 tỷ đồng, giảm khoảng 500 triệu đồng so với dự toán ban đầu.

Cự thể, chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch khoảng 568 triệu đồng, chi phí lập quy hoạch gần 22,5 tỷ đồng, chi phí lập nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch khoảng 27 tỷ đồng,…

Được biết, Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040 nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng tốc độ đô thị hóa và tốc độ gia tăng số lượng phương tiện giao thông ngày càng tăng cao.

Trong quá trình lập quy hoạch, Khánh Hòa sẽ nghiên cứu đề xuất xây dựng phương án kết nối giao thông đường bộ, đường sắt đô thị với các trục đường giao thông Bắc - Nam, Đông - Tây.

Bên cạnh đó, sẽ định hướng di dời ga Nha Trang khỏi trung tâm thành phố để đảm bảo phát triển bền vững lâu dài; định hướng lộ trình cho việc xây dựng hệ thống vận tải công cộng gắn kết chặt chẽ với các chỉ tiêu phát triển hệ thống giao thông tĩnh, giao thông thông minh.

Cần 61 tỷ đồng để lập quy hoạch Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030 - Ảnh 2.

Nha Trang được định hướng xây dựng, phát triển đạt thương hiệu quốc tế. (Ảnh: Khải An).

Đáng chú ý, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040.

Theo Quyết định nói trên, Thủ tướng yêu cầu, khi lập quy hoạch trình Bộ Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh Khánh Hòa phải đánh giá xu thế phát triển của chuỗi đô thị ven biển tại miền Trung đối với quy hoạch và phát triển của TP Nha Trang.

Đồng thời đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế thành phố thông qua các chỉ số kinh tế đô thị, đánh giá tổng hợp và lựa chọn quỹ đất phát triển, tái phát triển đô thị. Đối với hạ tầng kỹ thuật, phải xác định những vấn đề còn tồn tại để đáp ứng tiêu chuẩn đô thị loại I.

Ngoài ra, khi lập quy hoạch cần xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển đô thị để đề xuất các kịch bản có tính khả thi về phát triển du lịch, đô thị, thương mại dịch vụ - hàng hải, đảm bảo ổn định và bền vững lâu dài. Tỉnh phải xác định xây dựng và phát triển Nha Trang trở thành thành phố có thương hiệu quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị dựa trên các thế mạnh mũi nhọn hiện có.

Mục tiêu đến năm 2040, TP Nha Trang sẽ nâng cấp chất lượng không gian và du lịch đô thị, hấp dẫn các nhà đầu tư du lịch đẳng cấp quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khai thác bền vững tài nguyên du lịch hiện có, với nét nổi bật đặc hữu là chuỗi không gian ven biển, không gian đảo, bán đảo và không gian sinh thái.

Đồng thời, tiến tới nâng cao vị thế thương hiệu quốc tế của thành phố du lịch nghỉ dưỡng biển, bước đầu trở thành thành phố thương mại tài chính tầm vóc quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

chọn