Khánh Hòa đồng ý lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Cam Ranh đến năm 2035

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Cam Ranh đến năm 2035 có quy mô bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính TP Cam Ranh với diện tích khoảng 32.502,9 ha.
Khánh Hòa cho phép lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Cam Ranh đến năm 2035 - Ảnh 1.

Một góc TP Cam Ranh. (Ảnh: Báo Khánh Hòa).

Theo Báo Khánh Hòa, UBND tỉnh này vừa có quyết định cho phép lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Cam Ranh đến năm 2035. 

Cụ thể, quy mô lập Đồ án điều chỉnh khoảng 32.502,9 ha; có ranh giới phía Bắc giáp huyện Cam Lâm, phía Nam giáp huyện Thuận Bắc (tỉnh Ninh Thuận), phía Tây giáp huyện Khánh Sơn và huyện Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận), phía Đông giáp Biển Đông.

Trước đó, tháng 10/2020, UBND TP Cam Ranh đã có tờ trình gửi UBND tỉnh đề nghị được lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Cam Ranh đến năm 2035.

Theo tìm hiểu, tháng 2/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung TP Cam Ranh đến năm 2035. 

Theo đó, TP Cam Ranh là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của khu vực phía nam tỉnh. Đồng thời, đây cũng là đô thị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cảng, dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng; là đầu mối giao thông quốc tế vùng và khu vực; khu vực có vị trí đặc biệt về an ninh quốc phòng.

Quy mô lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính TP Cam Ranh khoảng 32.502,9 ha. Dân số hiện trạng toàn thành phố khoảng 134.100 người, dự báo đến năm 2035 khoảng 230.000 người.

Về quy hoạch sử dụng đất, hiện trạng đất trung tâm hành chính và cơ quan TP tại phường Cam Phú có quy mô khoảng 40 ha, trong tương lai đây cũng là khu trung tâm hành chính - chính trị phát triển của đô thị đến năm 2035. 

Tổng diện tích đất công viên cây xanh trong TP khoảng 479,2 ha, chỉ tiêu đất cây xanh khoảng 20 - 25 m2/người, ngoài ra còn có khoảng 606 ha đất cây xanh sinh thái trong TP,… 

chọn