Cận cảnh hai khu đất gần Quốc lộ 1A, bến xe Đức Long được TP Đà Nẵng đấu giá

Khu đất ký hiệu A2-8 và A2-15 thuộc Khu E2 mở rộng – Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt đấu giá đợt 1, năm 2022.

Khu đất ký hiệu A2-8 sở hữu ba mặt tiền Liêm Lạc 5 - Trần Quốc Thảo - Trần Nam Trung

Cận cảnh hai khu đất gần Quốc lộ 1A, bến xe Đức Long được TP Đà Nẵng đưa ra đấu giá - Ảnh 1.

Khu đất ký hiệu A2-8 có diện tích 10.957,2 m2, thuộc dự án Khu E2 mở rộng – Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), sở hữu ba mặt tiền Liêm Lạc 5 - Trần Quốc Thảo - Trần Nam Trung. (Ảnh: Apple Maps).

Cận cảnh hai khu đất gần Quốc lộ 1A, bến xe Đức Long được TP Đà Nẵng đấu giá - Ảnh 2.

Theo quan sát của người viết, khu đất A2-8 đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Khu đất có tầm nhìn ra sông Cái, cách khoảng 50m, Quốc lộ 1A khoảng 700 m, chợ Miếu Bông khoảng 2 km, trường học khoảng 1,5 km, trung tâm TP Đà Nẵng, sân bay khoảng 8 km, bến xe Đức Long khoảng 1,8 km, bãi tắm biển Tân Trà khoảng 5 km.

Cận cảnh hai khu đất gần Quốc lộ 1A, bến xe Đức Long được TP Đà Nẵng đấu giá - Ảnh 3.

Hiện trạng bên trong khu đất hiện nay. Người dân đã xây dựng nhà ở tại đường Trần Quốc Thảo, Liêm Lạc 5.

Cận cảnh hai khu đất gần Quốc lộ 1A, bến xe Đức Long được TP Đà Nẵng đấu giá - Ảnh 4.

Mặt tiền khu đất là tuyến đường Trần Quốc Thảo.

Cận cảnh hai khu đất gần Quốc lộ 1A, bến xe Đức Long được TP Đà Nẵng đấu giá - Ảnh 5.

Một mặt tiền khác là tuyến đường Trần Nam Trung.

Cận cảnh hai khu đất gần Quốc lộ 1A, bến xe Đức Long được TP Đà Nẵng đấu giá - Ảnh 6.

Cận cảnh mặt tiền tuyến đường Liêm Lạc 5.

Khu đất ký hiệu A2-15 sở hữu bốn mặt tiền đường Trần Nam Trung - Lương Khắc Ninh - đường quy hoạch 10 m - đường quy hoạch 7,5 m 

Cận cảnh hai khu đất gần Quốc lộ 1A, bến xe Đức Long được TP Đà Nẵng đấu giá - Ảnh 7.

Khu đất ký hiệu A2-15 có diện tích 18.706,6 m2, thuộc Khu E2 mở rộng – Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), sở hữu bốn mặt tiền đường, gồm: Trần Nam Trung - Lương Khắc Ninh - đường quy hoạch 10,5 m - đường quy hoạch 7,5 m chưa đặt tên.

Cận cảnh hai khu đất gần Quốc lộ 1A, bến xe Đức Long được TP Đà Nẵng đấu giá - Ảnh 8.

Theo quan sát của người viết, khu đất A2-15 đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Khu đất cũng cách sông Cái khoảng 100m, Quốc lộ 1A khoảng 1 km, chợ Miếu Bông khoảng 2 km, trường học khoảng 1,5 km, trung tâm TP Đà Nẵng, sân bay khoảng 8 km, bến xe Đức Long khoảng 2,2 km, bãi tắm biển Tân Trà khoảng 5 km.


Cận cảnh hai khu đất gần Quốc lộ 1A, bến xe Đức Long được TP Đà Nẵng đấu giá - Ảnh 9.

Mặt tiền đường Trần Nam Trung khu đất.

Cận cảnh hai khu đất gần Quốc lộ 1A, bến xe Đức Long được TP Đà Nẵng đấu giá - Ảnh 10.

Mặt tiền tuyến đường quy hoạch 10,5 m.

Cận cảnh hai khu đất gần Quốc lộ 1A, bến xe Đức Long được TP Đà Nẵng đấu giá - Ảnh 11.

Mặt tiền tuyến đường quy hoạch 7,5 m. Xung quanh người dân đã xây dựng nhà ở.

Cận cảnh hai khu đất gần Quốc lộ 1A, bến xe Đức Long được TP Đà Nẵng đấu giá - Ảnh 12.

Mặt tiền đường Lương Khắc Ninh, khu đất bên trái trong hình.

Cận cảnh hai khu đất gần Quốc lộ 1A, bến xe Đức Long được TP Đà Nẵng đấu giá - Ảnh 13.

Vị trí hai khu đất A2-8 và A2-15 cách nhau khoảng 100 m. (Ảnh: Apple Maps).

Khu đất A2-8 và A2-15. (Video: Văn Luận).