Cập nhật lãi suất Ngân hàng TPBank mới nhất tháng 6/2022

Lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng TPBank ghi nhận trong tháng 6 này đã có sự thay đổi khi giảm tại đa số kỳ hạn. Lãi suất cao nhất đang được áp dụng cho khách hàng cá nhân là 6,35%/năm, áp dụng cho gói Super Savy tại kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng.

Lãi suất ngân hàng TPBank cho khách hàng cá nhân

Khảo sát trong tháng 6, lãi suất Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) được điều chỉnh giảm tại hầu hết các kỳ hạn so với ghi nhận vào đầu tháng 5. Biểu lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng dao động trong phạm vi từ 3,2%/năm đến 6%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong đó, tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng được niêm yết với lãi suất lần lượt là 3,2%/năm, 3,4%/năm và 3,45% năm, giảm 0,1 - 0,35 điểm % so với tháng trước.

Nguồn: TPBank

Với hai kỳ hạn là 6 tháng và 9 tháng, lãi suất huy động ở mức 5,3%/năm và 5,7%/năm, lần lượt giảm 0,1 điểm % và 0,3 điểm %.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi tại hai kỳ hạn dài nhất là 18 tháng và 36 tháng giảm mạnh 0,6 điểm % xuống còn 6%/năm.

Tiền gửi kỳ hạn ngắn như 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần vẫn được giữ nguyên lãi suất không đổi, niêm yết cùng ở mức 0,1%/năm.

Bên cạnh hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, Ngân hàng TPBank cũng đang triển khai khá nhiều kỳ trả lãi khác như: tiết kiệm hàng tháng (3,38%/năm - 5,6%/năm), tiết kiệm hàng quý (5,25%/năm - 5,65%/năm) và tiết kiệm đầu kỳ (3,15%/năm - 5,3%/năm).

Biểu lãi suất ngân hàng TPBank tháng 6/2022 mới nhất

Nguồn: TPBank.

Lãi suất ngân hàng TPBank áp dụng đối với sản phẩm tiết kiệm Savy trong tháng này cũng giảm từ 0,1 điểm % đến 0,45 điểm % so với trước. Theo đó, khi gửi tiền với gói dịch vụ này, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất trong khoảng từ 3,55%/năm đến 6,35%/năm, kỳ hạn 3 - 24 tháng. Lãi suất ngân hàng đối với sản phẩm tiết kiệm Savy cao hơn lãi suất niêm yết tại quầy từ 0,1 đến 0,35 điểm % tại một số kỳ hạn gửi.

Như vậy, Ngân hàng TPBank đang huy động vốn với lãi suất tiết kiệm cao nhất là 6,35%/năm, áp dụng cho khoản tiết kiệm có kỳ hạn 18 - 24 tháng tại sản phẩm tiết kiệm Super Savy.

Nguồn: TPBank.

chọn
Hơn 75.300 tỷ đồng hợp đồng bán trước của Vinhomes có thể được ghi nhận vào doanh thu năm nay
Theo Yuanta, Vinhomes cho biết 70% giá trị hợp đồng bán trước có thể được ghi nhận vào doanh thu trong năm 2023, vì các hợp đồng này chủ yếu là các căn hộ thấp tầng. Đây cũng là loại hình mà Vinhomes tập trung cho hoạt động bán trước trong năm nay.