Cập nhật biểu lãi suất ngân hàng ACB tăng tại nhiều kỳ hạn trong tháng 6/2022

Bước sang tháng mới, ngân hàng ACB vừa công bố khung lãi suất tiết kiệm mới nhất với nhiều kỳ hạn được điều chỉnh tăng. Phạm vi lãi suất huy động vốn được triển khai từ 3,95%/năm đến 5,5%/năm, áp dụng cho hình thức gửi tiền trực tuyến, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng ACB gói sản phẩm huy động

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng ACB tháng 7/2022

Sau khi khảo sát tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vào ngày 2/6. Biểu lãi suất cho gói sản phẩm gửi trực tuyến được điều chỉnh trong khoảng 3,95%/năm - 5,5%/năm, nhận lãi cuối kỳ. 

 Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Ngân hàng ACB tiếp tục chia các hạn mức tiền gửi cụ thể như sau: Dưới 200 triệu đồng; 200 triệu - dưới 500 triệu đồng; 500 triệu - dưới 1 tỷ đồng; 1 tỷ - dưới 5 tỷ đồng và từ 5 tỷ đồng trở lên. 

Hiện tại, ngân hàng ACB đang áp dụng lãi suất tiết kiệm ở mức 3,95%/năm - 4%/năm đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 2 tháng, tăng 0,5 đến 0,65 điểm phần trăm so với tháng trước. 

Khách hàng khi gửi tiền tại ngân hàng với kỳ hạn từ 2 tháng đến dưới 6 tháng sẽ được hưởng lãi suất huy động vốn ở cùng mức 4%/năm, tăng 0,2%/năm đế 0,6%/năm so với tháng 5. 

Tại kỳ hạn kéo dài từ 6 tháng đến dưới 9 tháng, những khoản tiết kiệm đang được ấn định lãi suất ngân hàng ACB là 4,8%/năm - 5,2%/năm. Trong cùng kỳ hạn, tài khoản tiết kiệm có hạn mức từ 500 triệu trở lên được triển khai cùng mức là 5,2%/năm, tăng 0,2%/năm - 0,3%/năm. 

Ngân hàng ACB vẫn giữ nguyên biểu lãi suất từ 4,9%/năm đến 5,1%/năm cho kỳ hạn từ 9 tháng đến 12 tháng.

Đối với riêng kỳ hạn 12 tháng, phạm vi lãi suất huy động vốn vẫn được triển khai từ 5,3%/năm đến 5,5%/năm.

 Nguồn: ACB

Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm online, khách hàng cũng có thể lựa chọn thêm nhiều hình thức đa dạng khác. Đối với phạm vi lãi suất ngân hàng cho khách hàng cá nhân được triển khai ổn định trong khoản 3,1%/năm - 7,1%/năm, tương ứng với các kỳ hạn tiền gửi kéo từ 1 tháng đến 36 tháng. 

Khi lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm truyền thống, phạm vi lãi suất tiền gửi mà khách hàng sẽ được hưởng mức cao nhất là 7,1%/năm, áp dụng cho các tài khoản tiết kiệm với hạn mức từ 100 tỷ đồng trở lên, áp dụng riêng cho kỳ hạn gửi 13 tháng. 

Ngoài ra, một số hình thức hưởng lãi linh hoạt tại ngân hàng ACB mà khách hàng cũng có thể lựa chọn như: Trả lãi theo quý (5%/năm - 5,55%/năm); Trả lãi theo tháng (3,15%/năm - 5,35%/năm); Trả lãi trước (3,05%/năm - 4,8%/năm).

 Nguồn: ACB

Ngoài các hình thức trên, khách hàng cũng có thể lựa chọn thêm nhiều sản phẩm tài khoản tiết kiệm khác như Tiết kiệm đại lộc, Tiết kiệm Phúc An Lộc, Tiết kiệm Thiên Thần Nhỏ,...

chọn
Hơn 75.300 tỷ đồng hợp đồng bán trước của Vinhomes có thể được ghi nhận vào doanh thu năm nay
Theo Yuanta, Vinhomes cho biết 70% giá trị hợp đồng bán trước có thể được ghi nhận vào doanh thu trong năm 2023, vì các hợp đồng này chủ yếu là các căn hộ thấp tầng. Đây cũng là loại hình mà Vinhomes tập trung cho hoạt động bán trước trong năm nay.