Cập nhật lãi suất ngân hàng Saigonbank mới nhất tháng 6/2022

Lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng Saigonbank tiếp tục ổn định trong tháng 6/2022. Hiện tại, lãi suất cao nhất theo ghi nhận là 6,3%/năm, được triển khai cho tiền gửi có kỳ hạn 13 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Saigonbank tháng 7/2022

Lãi suất ngân hàng Saigonbank áp dụng với khách hàng cá nhân

Theo khảo sát vào ngày 2/6, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vẫn không có động thái điều chỉnh phạm vi lãi suất tiền gửi trong tháng này. Khách hàng cá nhân khi gửi tiền trong kỳ hạn 1 - 36 tháng sẽ được nhận lãi suất cuối kỳ trong khoảng 3,2 - 6,3%năm.

Cụ thể, mức lãi suất được triển khai cho hai kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt là 3,2%/năm và 3,3%/năm. Tiếp đó, lãi suất tiết kiệm cho kỳ hạn 3 tháng là 3,6%/năm, và hai kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng cùng là 3,8%.

Ngân hàng đang quy định mức lãi suất 5,1%/năm cho riêng kỳ hạn 6 tháng. Lãi suất 5,2%/năm đang được niêm yết cho nhiều kỳ hạn, từ 7 tháng đến 11 tháng. Hiện tại, kỳ hạn 12 tháng vẫn có mức lãi suất cũ là 5,9%/năm.

Lãi suất ngân hàng Saigonbank cao nhất ở thời điểm hiện tại là 6,3%/năm. Để nhận được mức này, khách hàng phải có tiền gửi tại các kỳ hạn 13 - 36 tháng.

Ảnh: Saigonbank

Xét đến các khoản tiền gửi ngắn hạn, gồm 1 tuần và 2 tuần, Saigonbank đang quy định mức lãi suất ổn định là 0,2%/năm, chỉ dành cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Bên cạnh phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, khách hàng còn có thể chọn các phương thức lĩnh lãi khác như: lĩnh lãi hàng tháng (3,59 - 6,11%/năm, cao nhất là kỳ hạn 13 tháng), lĩnh lãi hàng quý (3,6 - 6,07%/năm, cao nhất là kỳ hạn 18 tháng) và lĩnh lãi trước (3,57 - 5,9%/năm, cao nhất là kỳ hạn 13 tháng).

Hiện tại, ngân hàng chỉ áp dụng lãi suất cho khoản tiền tiết kiệm không kỳ hạn đối với phương thức lĩnh lãi hàng tháng. Mức lãi suất đang được triển khai là 0,2%/năm.

Kỳ hạn

Trả lãi cuối  kỳ (%/năm)

Trả lãi hàng quý (%/năm)

Trả lãi hàng tháng (%/năm)

Trả lãi trước (%/năm)

Tiết kiệm không kỳ hạn

 

 

0,20%

 

Tiết kiệm có kỳ hạn

 

 

 

 

01 tuần

0,20%

 

 

 

02 tuần

0,20%

 

 

 

01 tháng

3,20%

 

3,20%

3,20%

02 tháng

3,30%

 

3,30%

3,28%

03 tháng

3,60%

3,60%

3,59%

3,57%

04 tháng

3,80%

 

3,79%

3,76%

05 tháng

3,80%

 

3,78%

3,74%

06 tháng

5,10%

5,07%

5,05%

4,97%

07 tháng

5,20%

 

5,13%

5,04%

08 tháng

5,20%

 

5,12%

5,02%

09 tháng

5,20%

5,13%

5,11%

5,00%

10 tháng

5,20%

 

5,10%

4,98%

11 tháng

5,20%

 

5,09%

4,96%

12 tháng

5,90%

5,78%

5,75%

5,57%

13 tháng

6,30%

 

6,11%

5,90%

18 tháng

6,30%

6,07%

6,03%

5,76%

24 tháng

6,30%

5,98%

5,95%

5,60%

36 tháng

6,30%

5,81%

5,78%

5,30%

Nguồn: Saigonbank

Lãi suất tiền gửi thanh toán bằng VND của khách hàng tổ chức

Trong tháng này, khách hàng tổ chức cũng sẽ nhận lãi suất ổn định tương tự khách hàng cá nhân. Cụ thể, các kỳ hạn 1 - 36 tháng hiện đang được niêm yết với lãi suất ngân hàng trong khoảng 3,2 - 6,3%/năm.

Các kỳ hạn đầu được ngân hàng triển khai với mức lãi suất dưới 5%/năm, gồm: 3,2%/năm (1 tháng), 3,3%/năm (2 tháng), 3,6%/năm (3 tháng) và 3,8%/năm (4 tháng và 5 tháng).

Kể từ kỳ hạn 6 tháng, khách hàng sẽ đều hưởng mức lãi suất trên 5%/năm. Trong đó, kỳ hạn 6 tháng và 7 - 11 tháng lần lượt có mức lãi suất 5,1%/năm và 5,2%/năm. Tiếp đó, lãi suất áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng là 5,9%/năm và 13 - 36 tháng là 6,3%/năm.

Đối với khoản tiết kiệm ngắn hạn trong 1 tuần hay 2 tuần và không kỳ hạn, ngân hàng hiện đang quy định cùng mức lãi suất 0,2%/năm cho các tổ chức có nhu cầu.

Kỳ hạn

Lãi suất (% năm)

1. Loại không kỳ hạn

0,20% 

2. Loại 01 tuần 

0,20%

3. Loại 02 tuần

0,20%

4. Loại kỳ hạn 01 tháng

3,20%

5. Loại kỳ hạn 02 tháng

3,30%

6. Loại kỳ hạn 03 tháng

3,60%

7. Loại kỳ hạn 04 tháng

3,80%

8. Loại kỳ hạn 05 tháng

3,80%

9. Loại kỳ hạn 06 tháng

5,10%

10. Loại kỳ hạn 07 tháng

5,20%

11. Loại kỳ hạn 08 tháng

5,20%

12. Loại kỳ hạn 09 tháng

5,20%

13. Loại kỳ hạn 10 tháng

5,20%

14. Loại kỳ hạn 11 tháng

5,20%

15. Loại kỳ hạn 12 tháng

5,90%

16. Loại kỳ hạn 13 tháng

6,30%

17. Loại kỳ hạn 18 tháng

6,30%

18. Loại kỳ hạn 24 tháng

6,30% 

19. Loại kỳ hạn 36 tháng

6,30% 

Nguồn: Saigonbank

chọn
Hưng Yên sắp đón 45 ha đất công nghiệp gần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Trong tháng 8/2023, dự kiến CCN Vân Du - Quang Vinh sẽ hoàn thành và cung cấp 45 ha đất công nghiệp ra thị trường. Dự án này có tổng vốn gần 600 tỷ đồng, chủ đầu tư là công ty Quang Vinh Hưng Yên.