Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) giữ nguyên trong tháng 6/2022

Khảo sát tại Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) cho thấy, trong tuần đầu tiên của tháng 6, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy và online đều không thay đổi so với ghi nhận đầu tháng trước.

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) triển khai mới nhất tháng 6

Theo khảo sát vào ngày 2/6, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) giữ nguyên ở tất cả các kỳ hạn gửi so với tháng trước. Do đó, lãi suất huy động trong tháng này dao động trong phạm vi từ 3,8%/năm đến 7%/năm dành cho các khoản tiền gửi 1 - 60 tháng, lãi cuối kỳ.  

Nguồn: CBBank.

Cụ thể, lãi suất Ngân hàng Xây Dựng áp dụng đối với các kỳ hạn gửi 1 tháng và 2 tháng tiếp tục duy trì ổn định ở mức 3,8%/năm. Tiền gửi tại các kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng, ghi nhận lãi suất vẫn niêm yết cùng mức là 3,9%/năm. 

Cũng trong tháng 6 này, khách hàng khi gửi tiền tiết kiệm tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi vẫn được Ngân hàng Xây Dựng ấn định với mức 6,5%/năm. Tiếp đó, tại các kỳ hạn gửi từ 7 tháng đến 11 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất chung là 6,6%/năm cho mỗi kỳ hạn. 

Đối với khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng này quy định lãi suất tiết kiệm ở mức 6,95%/năm. Còn lãi suất tại các kỳ hạn kéo dài từ 13 tháng đến 60 tháng ghi nhận có cùng mức 7%/năm, không thay đổi so với thời điểm đầu tháng trước.

Trường hợp khách hàng gửi tiền tại các kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần và không kỳ hạn, lãi suất ngân hàng tháng này cũng giữ nguyên ở mức 0,2%/năm.

 

Ngoài phương thức trả lãi cuối kỳ, khách hàng khi gửi tiền tại CBBank còn có thể chủ động lựa chọn các phương thức trả lãi khác như: Trả lãi hàng tháng lãi suất từ 3,786%/năm đến 6,763%/năm, trả lãi hàng quý với lãi suất từ 6,044%/năm đến 6,774%/năm và trả lãi trước có lãi suất từ 3,768%/năm đến 6,503%/năm. 

1. Tiền gửi không kỳ hạn: 0,2%/năm

2. Tiền gửi có kỳ hạn:

Kỳ hạn

Trả lãi

cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi

hàng tháng (%/năm)

Trả lãi

hàng quý (%/năm)

Trả lãi

trước (%/năm)

1

tuần

0,2

     

2

tuần

0,2

     

3

tuần

0,2

     

1

tháng

3,8

   

3,78

2

tháng

3,8

3,786

 

3,768

3

tháng

3,9

3,887

 

3,862

4

tháng

3,9

3,881

 

3,85

5

tháng

3,9

3,875

 

3,838

6

tháng

6,5

6,406

6,44

6,288

7

tháng

6,6

6,494

 

6,355

8

tháng

6,6

6,476

 

6,322

9

tháng

6,6

6,459

6,494

6,289

10

tháng

6,6

6,442

 

6,256

11

tháng

6,6

6,425

 

6,223

12

tháng

6,95

6,736

6,774

6,497

13

tháng

7

6,763

 

6,503

15

tháng

7

6,726

6,763

6,433

18

tháng

7

6,671

6,708

6,332

24

tháng

7

6,566

6,602

6,137

36

tháng

7

6,368

6,401

5,782

48

tháng

7

6,184

6,216

5,466

60

tháng

7

6,014

6,044

5,183

Nguồn: CBBank.

Lãi suất tiền gửi online tại Ngân hàng Xây Dựng (CBBank)

Bước sang tháng 6, Ngân hàng Xây Dựng cũng không điều chỉnh lãi suất tiết kiệm online tại hầu hết các kỳ hạn gửi. Vì vậy, phạm vi lãi suất tiền gửi online trong tháng này sẽ nằm trong khoảng 3,9%/năm - 7,05%/năm, được áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 15 tháng trở lên. 

Đặc biệt, với hình thức tiết kiệm online, khách hàng khi gửi tiền sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi cao hơn 0,1 điểm % so với khi gửi tiết kiệm tại quầy ở đa số các kỳ hạn.

Kỳ hạn

Lãi suất (%/ năm)

1-2 tháng

3,9

3-5 tháng

3,95

6 tháng

6,6

7-11 tháng

6,7

12 tháng

7

13 tháng

7,05

>= 15 tháng

7,05

 

Nguồn: CBBank.

chọn
Lộ trình sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu bám sát và thực hiện tốt việc sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang.