Cập nhật lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất trong tháng 1/2022

Bước sang tháng mới đầu năm, ngân hàng Vietcombank vẫn duy trì ổn định. Khách hàng cá nhân khi gửi tiền trực tiếp tại ngân hàng sẽ được hưởng khung lãi suất 3%/năm - 5,5%/năm, hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Trong tháng này, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) không có sự thay đổi mới trong biểu lãi suất tiền gửi. Khung lãi suất vẫn được triển khai từ 3%/năm đến 5,5%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng.

Cập nhật lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất trong tháng 1/2022 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Khách hàng khi gửi tiền tại ngân hàng với các kỳ hạn 1 - 2 tháng, lãi suất ngân hàng Vietcombank được ấn định cùng mức 3%/năm. Tại kỳ hạn 3 tháng, tất cả các hạn mức tiền gửi đều được triển khai chung một mức là 3,3%/năm.

Các khoản tiết kiệm có kỳ hạn từ 3 tháng đến 6 tháng đều sẽ được áp dụng lãi suất chung là 4%/năm. 

Tại thời điểm khảo sát, mức lãi suất cao nhất được ghi nhận đối với phân khúc khách hàng cá nhân là 5,5%/năm dành riêng cho các khoản tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng. 

Tiền gửi có kỳ hạn từ 24 tháng đến 60 tháng vẫn tiếp tục được triển khai chung một mức là 5,3%/năm. 

Trong trường hợp, khách hàng gửi tiền có kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày, Vietcombank vẫn không thay đổi lãi suất ở mức 0,2%/năm. Những khoản tiền gửi không kỳ hạn vẫn sẽ được ấn định lãi suất chỉ 0,1%/năm. 

Kỳ hạn

VND

Tiết kiệm

Không kỳ hạn

0,1%

7 ngày

0,2%

14 ngày

0,2%

1 tháng

3%

2 tháng

3%

3 tháng

3,3%

6 tháng

4%

9 tháng

4%

12 tháng

5,5%

24 tháng

5,3%

36 tháng

5,3%

48 tháng

5,3%

60 tháng

5,3%

Nguồn: Vietcombank

Lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho khách hàng tổ chức

Đối với khách hàng tổ chức, biểu lãi suất vẫn được triển khai trong phạm vi 2,9%/năm - 4,6%/năm, áp dụng lần lượt cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng. 

Cụ thể, khách hàng khi gửi tiền tại ngân hàng với kỳ hạn 1 - 2 tháng sẽ được hưởng chung một mức lãi suất là 2,9%/năm. Tại kỳ hạn 3 tháng, lãi suất ngân hàng không đổi ở mức 3,2%/năm. 

Các khoản tiền được gửi với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, lãi suất mà ngân hàng triển khai vẫn là 3,7%/năm. Trong trường hợp, khách hàng gửi tiền với kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất cao nhất mà ngân hàng huy động cho khách hàng tổ chức là 4,6%/năm. 

Tại các kỳ hạn từ 24 tháng đến 60 tháng, lãi suất tiền gửi vẫn được duy trì chung một mức là 4,4%/năm. 

Những khoản tiền gửi không kỳ hạn cũng không đổi ở mức chỉ 0,2%/năm tại ngân hàng Vietcombank.

Kỳ hạn

VND

Tiền gửi thanh toán

Không kỳ hạn

0,2%

Tiền gửi có kỳ hạn

1 tháng

2,9%

2 tháng

2,9%

3 tháng

3,2%

6 tháng

3,7%

9 tháng

3,7%

12 tháng

4,6%

24 tháng

4,4%

36 tháng

4,4%

48 tháng

4,4%

60 tháng

4,4%

Nguồn: Vietcombank

Lãi suất tiền gửi trực tuyến tại ngân hàng Vietcombank

Lãi suất tiết kiệm khi gửi tiền trực tuyến tại ngân hàng Vietcombank tiếp tục ổn định trong tháng đầu năm mới. Phạm vi lãi suất vẫn được huy động trong khoang 3,1%/năm - 5,6%/năm.

Đối với hình thức gửi hình trực tuyến, mức lãi suất cao nhất mà ngân hàng triển khai là 5,6%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng.

Kỳ hạn

VND

Tiền gửi trực tuyến

14 ngày

0,2%

1 tháng

3,1%

3 tháng

3,5%

6 tháng

4,1%

9 tháng

4,1%

12 tháng

5,6%

24 tháng

5,4%

Tất toán trước hạn (kỳ hạn 14 ngày)

0%

Tất toán trước hạn (kỳ hạn 1 tháng trở lên)

0,1%

Nguồn: Vietcombank

chọn
Quảng Bình mời đầu tư KĐT Lý Nhân hơn 1.800 tỷ, không bắt buộc dành 20% quỹ đất xây NOXH
KĐT Lý Nhân tại huyện Bố Trạch có quy mô gần 39 ha, dự kiến triển khai giai đoạn 2023 - 2028. Do nằm tại đô thị loại IV, dự án này không thuộc trường hợp bắt buộc dành 20% diện tích đất ở của dự án để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.