CEO Goldman Sachs nhận thù lao 26 triệu USD

Thu nhập mà CEO Lloyd Blankfein nhận được tăng 2 triệu USD so với năm 2016 dù lương vẫn là 2 triệu USD.

Giám đốc điều hành của Goldman Sachs, ông Lloyd Blankfein đã nhận tổng cộng 24 triệu USD trong năm 2017, theo một văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ.

ceo goldman sachs nhan thu lao 26 trieu usd
CEO Goldman Sachs - Lloyd Blankfein. Ảnh: Reuters

Trong văn bản của Citigroup gửi SEC, ngân hàng cho biết đã trả cho CEO Michael Corbat 23 triệu USD trong năm 2017, tăng 48% so với phần thu nhập mà vị CEO này nhận được năm 2016.

Thu nhập của Lloyd Blankfein đã tăng thêm 2 triệu USD so với mức 22 triệu USD của năm 2016, mặc dù mức lương cơ bản của CEO Goldman Sachs vẫn giữ nguyên là 2 triệu USD. Ngoài lương, Blankfein còn nhận được các khoản thưởng bằng tiền mặt và cổ phiếu.

Blankfein là Giám đốc điều hành của Goldman Sachs từ năm 2006.

Trong năm 2017, mức lương cơ bản của Corbat là 1,5 triệu USD. Ngoài ra, vị CEO Citigroup còn nhận được khoản tiền thưởng là 6,45 triệu USD và phần thưởng khuyến khích khác là 15 triệu USD.

chọn