Chủ tịch VICEM Bùi Hồng Minh trở thành tân Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Ông Bùi Hồng Minh đã có bề dày 29 năm công tác, từng đảm nhận nhiều vị trí công việc tại Tổng công ty Ximăng Việt Nam, là người trẻ nhất trong ba thứ trưởng hiện nay của Bộ Xây dựng.

Theo Quyết định số 829/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký bổ nhiệm ông Bùi Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Ximăng Việt Nam (VICEM) làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng từ ngày 1/6/2021.

Tân Thứ trưởng Bùi Hồng Minh là thứ trưởng trẻ nhất của Bộ Xây dựng hiện nay. Như vậy, Bộ Xây dựng hiện có 3 Thứ trưởng bao gồm: Thứ trưởng Lê Quang Hùng; Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh và tân Thứ trưởng Bùi Hồng Minh.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh sinh năm 1971, quê quán huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Ông Bùi Hồng Minh đã có bề dày 29 năm công tác và từng đảm nhận nhiều vị trí công việc tại Tổng công ty Ximăng Việt Nam.

Trước khi được bổ nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Bùi Hồng Minh đã từng đảm nhiệm chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty Ximăng Việt Nam, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Ximăng Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Ximăng Việt Nam; Bí Thư Đảng ủy Tổng công ty; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương.

Trong quá trình công tác, ông Bùi Hồng Minh đã đạt được nhiều thành tích, có nhiều đóng góp cho Tổng công ty Ximăng Việt Nam và ngành xây dựng Việt Nam.

Ngành ximăng là ngành công nghiệp tổng hợp, ứng dụng khoa học công nghệ nhiều ngành khác. Do vậy, ngành ximăng phát triển bền vững sẽ góp phần tác động đến nhiều ngành công nghiệp khác.

Đảm nhận vị trí đầu tàu dẫn dắt ngành ximăng Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, VICEM được Chính phủ giao đề xuất Chiến lược phát triển ngành ximăng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 báo cáo Bộ Xây dựng để trình Chính phủ phê duyệt; xây dựng Đề án tái cơ cấu VICEM giai đoạn 2019-2025 đã được phê duyệt.

Trong 5 năm qua, nhờ thực hiện các chương trình đổi mới sản xuất, xử lý nút thắt công nghệ đã giúp VICEM tăng quy mô thêm 3 triệu tấn clinker mà cơ bản không phải bỏ thêm chi phí, tiết kiệm gần 6.000 tỷ đồng vốn đầu tư; góp phần đưa lợi nhuận tăng gần 700 tỷ đồng hàng năm.

Đặc biệt, với mục tiêu phát triển xanh và bền vững, VICEM đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện Tổng công ty, tập trung khởi tạo mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm giảm tối đa sử dụng tài nguyên thiên nhiên bằng các nguyên liệu lấy từ chất thải của các ngành kinh tế khác, cùng các chất thải trong hoạt động hằng ngày của con người.

chọn
Bức tranh hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Long An 6 tháng đầu năm
Tỉnh Long An thông tin chi tiết về tình hình phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp trên địa bàn.