Chuẩn bị tìm chủ cho hai khu đô thị hơn 14.000 tỷ ở Đồng Nai

Khu đô thị du lịch Đại Phước và Khu đô thị du lịch Đại Phước River có tổng diện tích hơn 125 ha, tổng vốn đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa: Hải Quân).

UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện hai dự án tại huyện Nhơn Trạch.

Theo đó, dự án thứ nhất là Khu đô thị du lịch Đại Phước (Phong Phú Riverside) tại xã Đại Phước với tổng diện tích hơn 75 ha, tổng vốn đầu tư gần 7.778 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 710 tỷ.

Hiện trạng khu đất là đất ở nông thôn, đất nông nghiệp, đất giao thông và đất sông suối. Trong đó, đất của hộ gia đình, cá nhân là 709.496,6 m2; đất chuyên dùng (nghĩa trang) là 322m2; đất đường giao thông, sông ngòi là 44.922,4 m2. Số hộ bị thu hồi đất, tài sản giải tỏa dự kiến khoảng 245 hộ (trong dó có khoảng 61 căn nhà phải giải tỏa di dời).

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến khoảng 6 năm, kể từ khi nhà đầu tư được lựa chọn, công nhận và giao thực hiện dự nhà đầu tư

Về năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu xếp hơn 1.166 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định trên cơ sở các số liệu tài chính của nhà đầu tư trong báo cáo tài chính của nhà đầu tư năm 2022 đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán và Báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán.

Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập trong năm, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán trong khoảng thời gian kể từ thời điểm thành lập đến trước thời điểm đóng thầu hoặc Báo cáo tài chính giữa niên độ tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đóng thầu.

Dự án thứ hai là Khu đô thị du lịch Đại Phước River (Đại Phước River) tại xã Đại Phước. Dự án có tổng diện tích gần 50 ha, tổng vốn đầu tư gần 6.416 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 472 tỷ.

Hiện trạng khu đất là đất ở nông thôn, đất nông nghiệp, đất giao thông và đất sông suối. Trong đó diện tích đất chuyên trồng lúa nước nằm trong dự án khoảng 14,4 ha.

Về năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu xếp hơn 962 tỷ đồng.

chọn
Hình ảnh đường bộ ven biển qua huyện Hải Hậu, Nam Định đã cơ bản hoàn thành
Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua huyện Hải Hậu, Nam Định từ cầu Hà Lạn đến cầu Thịnh Long đã cơ bản hoàn thành.