CII giảm tỷ lệ cổ tức năm 2020 xuống còn 14%, mục tiêu thu 6.700 tỷ năm nay

HĐQT CII vừa thông qua tỷ lệ chia cổ tức cho năm 2019 và 2020, chấp thuận bổ sung lĩnh vực kinh doanh và môi giới bất động sản.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) vừa công bố Nghị quyết HĐQT, thông qua mức thanh toán cổ tức tiền mặt và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Cụ thể, HĐQT đã chấp thuận chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%, tương ứng 1.400 đồng/cp (bao gồm 2% của năm 2019 và 12% của năm 2020).

HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định khung thời gian chốt danh sách và thanh toán cho đợt cổ tức tiền mặt này.

HĐQT CII cũng đã phê duyệt bổ sung ngành nghề môi giới và kinh doanh bất động sản, sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐTN sắp tới và thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ.

HĐQT CII cũng đã thống nhất hủy bỏ việc điều chỉnh giảm sở hữu nhà đầu tư nước ngoài từ 70% về 49%. Đề xuất này từng được HĐQT đưa ra vào tháng 11/2020.

Năm 2021, CII đặt mục tiêu doanh thu 6.700 tỷ đồng, tăng 24,5% so với năm 2020) và lợi nhuận sau thuế chưa trừ lợi thế thương mại đạt 615 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với năm trước, EPS ở mức 2.570 đồng/cp.

chọn