Công ty dầu khí lãi 197 tỉ đồng trong quí III, gấp 3 lần cùng kì

9 tháng đầu năm, PVS thực hiện được 98% kế hoạch doanh thu và 99% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC - Mã: PVS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2020 với doanh thu thuần tăng 28% lên 5.966 tỉ đồng, nguyên nhân nhờ các mảng kinh doanh như tàu dịch vụ cơ khí, căn cứ cảng dầu khí, cơ khí dầu khí, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình biển đều ghi nhận tăng trưởng tốt hơn so với cùng kì.

Nhờ giá vốn chỉ tăng 25%, lợi nhuận gộp của PTSC tăng mạnh 94%, lên 433 tỉ đồng. Biên lãi gộp theo đó tăng từ 4,8% lên 7,3%.

Trong kì, tổng công ty lỗ 36 tỉ đồng từ hoạt động liên doanh, liên kết; trong khi cùng kì có lãi gần 7 tỉ đồng. Mặt khác, chi phí quản lí doanh nghiệp cũng tăng 6% lên 152 tỉ đồng.

Kết quả, PVS lãi sau thuế 223 tỉ đồng, trong đó lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 167 tỉ đồng, gấp 3 lần cùng kì năm trước.

PVS lãi quí III gấp 3 lần cùng kì, đạt 197 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Thu Thảo tổng hợp từ BCTC hợp nhất quí III của PVS.

9 tháng đầu năm, PVS đạt 14.725 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 9% so với cùng kì năm trước. Song, lãi sau thuế chỉ tương đương giá trị 9 tháng năm 2019, đạt 635 tỉ đồng; trong đó phần lợi nhuận thuộc về công ty mẹ là 575 tỉ đồng, giảm 11%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) lũy kế 4 quí đạt 1.373 đồng.

Năm 2020, PVS đặt kế hoạch 15.000 tỉ đồng doanh thu, 640 tỉ đồng lãi sau thuế. Như vậy, sau nửa năm, doanh nghiệp đã thực hiện sát nút 98% mục tiêu doanh thu và 99% lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 30/09/2020, tổng tài sản của PVS là 27.066 tỉ đồng, tăng 1.062 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lên tới 9.215 tỉ đồng, chiếm 34% tổng giá trị tài sản.

Đáng lưu ý, 9 tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của tổng công ty âm tới 774 tỉ đồng do tăng mạnh khoản phải thu; trong khi cùng kì năm trước dương gần 2.670 tỉ đồng.

Cụ thể, các khoản phải thu ngắn hạn cuối kì ghi nhận hơn 5.973 tỉ đồng, trong đó khoản phải thu ngắn hạn của khác hàng chiếm chủ yếu với 4.953 tỉ đồng, tăng 72%.

Theo thuyết minh, các khoản phải thu lớn đến từ các khách hàng Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí 1.897 tỉ đồng, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) 530 tỉ đồng và North Oil Company 387 tỉ đồng.

Mặt khác, PVS đang ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 301 tỉ đồng và dự án Bio Ethanol gần 70 tỉ đồng.

Bên phía nguồn vốn, nợ phải trả của PTSC tính đến cuối quí III là 13.833 tỉ đồng, tăng nhẹ 5% so với đầu kì và chiếm tới 51% tổng nguồn vốn. Trong đó, tổng nợ đi vay là 1.260 tỉ đồng.

chọn
Hưng Yên sắp đón 45 ha đất công nghiệp gần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Trong tháng 8/2023, dự kiến CCN Vân Du - Quang Vinh sẽ hoàn thành và cung cấp 45 ha đất công nghiệp ra thị trường. Dự án này có tổng vốn gần 600 tỷ đồng, chủ đầu tư là công ty Quang Vinh Hưng Yên.