Cục Hàng hải Việt Nam được giao quản lí tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

Thủ tướng Chính phủ quyết định giao Cục Hàng hải Việt Nam quản lí các tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải.

Theo Báo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc giao quản lí tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. 

Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam được giao quản lí 26 tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải cảng Cái Lân; 20 tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải cảng Cái Mép; 21 tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải cảng Thị Vải và Luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải.

Cục Hàng hải Việt Nam quản lí tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải từ 30/7 - Ảnh 1.

Quyết định của Chính phủ giao Cục Hàng hải Việt Nam quản lí các tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành (30/7), Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải.

Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm quản , khai thác các tài sản được giao theo đúng qui định tại Nghị định số 43/2018/NĐ-CP và qui định của pháp luật liên quan; thực hiện mở sổ sách kế toán, hạch toán tài sản theo đúng qui định.

chọn
Tổng công ty Sông Đà (SJG) lãi hơn 1.600 tỷ đồng năm 2022 nhờ doanh thu tài chính
Năm 2022, doanh thu thuần của Sông Đà gần 5.519 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước. Nhờ doanh thu tài chính tăng vọt, lợi nhuận sau thuế của công ty hơn 1.646 tỷ đồng, tăng 179% và vượt kế hoạch đề ra.