Đất có quy hoạch ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Cách nhận biết các khu đất có quy hoạch ở huyện Lục Ngạn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang.

Xem ngay: Đất có quy hoạch ở tỉnh Bắc Giang

Huyện Lục Ngạn nằm ở phía đông tỉnh Bắc Giang, cách thành phố Bắc Giang 40km về phía đông, có vị trí địa lý: Phía đông và phía nam giáp huyện Sơn Động, phía tây giáp huyện Lục Nam và huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, phía bắc giáp huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Huyện Lục Ngạn có tổng diện tích 1012km², hiện có 29 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Chũ (huyện lỵ) và 28 xã: Biển Động, Biên Sơn, Cấm Sơn, Đèo Gia, Đồng Cốc, Giáp Sơn, Hộ Đáp, Hồng Giang, Kiên Lao, Kiên Thành, Kim Sơn, Mỹ An, Nam Dương, Phì Điền, Phong Minh, Phong Vân, Phú Nhuận, Phượng Sơn, Quý Sơn, Sa Lý, Sơn Hải, Tân Hoa, Tân Lập, Tân Mộc, Tân Quang, Tân Sơn, Thanh Hải, Trù Hựu.

Trên địa bàn huyện Lục Ngạn hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: đất cây xanh, đất mặt nước, đất công nghiệp, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất quốc phòng đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở huyện Lục Ngạn là khu đất nằm ở xã Nghĩa Hồ. Đây là khu đất quốc phòng, có vị trí phía bắc giáp QL31, phía nam gần sông Lục Nam.

Dưới đây là một số khu đất có quy hoạch ở huyện Lục Ngạn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang:

Đất có quy hoạch ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Huyện Lục Ngạn trên bản đồ Google vệ tinh.

  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang. Trong khoanh tím là một khu đất có quy hoạch ở huyện Lục Ngạn. Khu đất được quy hoạch là đất quốc phòng. 

  Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất. 

Đất có quy hoạch ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 4.

Khu đất có quy hoạch là đất quốc phòng thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm các khu đất dính quy hoạch ở huyện Lục Ngạn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ các khu đất dính quy hoạch ở huyện Lục Ngạn TẠI ĐÂY.