Đất có quy hoạch ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Cách nhận biết các khu đất có quy hoạch ở huyện Phú Vang trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Vang giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phú Vang là huyện đồng bằng ven biển và đầm phá của tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện có diện tích 235,39 km², dân số năm 2020 là 137.962 người, mật độ dân số đạt 586 người/km².

Vị trí cụ thể của huyện Phú Vang như sau: phía đông giáp huyện Phú Lộc và biển Đông; phía tây giáp thành phố Huế và thị xã Hương Thủy; phía nam giáp thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc; phía bắc giáp biển Đông.

Trên địa bàn huyện Phú Vang hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây, trong vòng tròn màu xanh dương là ví dụ khu đất có quy hoạch ở huyện Phú Vang thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Vang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đất có quy hoạch ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Huyện Phú Vang trên bản đồ Google vệ tinh.

 Khu đất có quy hoạch của huyện Phú Vang được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Vang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đất có quy hoạch ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Khu đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 4.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm các khu đất có quy hoạch ở huyện Phú Vang trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Vang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 TẠI ĐÂY.

Cập nhật thêm các khu đất có quy hoạch ở huyện Phú Vang TẠI ĐÂY.