Đất có quy hoạch ở phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Xem thêm: Đất có quy hoạch ở TP Cam Ranh

Phường Cam Phúc Bắc có diện tích khoảng 13,55km². Trên địa bàn hiện có tuyến giao thông huyết mạch là: Lê Thánh Tông, Trần Nguyên Hãn, QL1A, Nguyễn Du.

Theo tính chất quy hoạch, TP Cam Ranh là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa; đô thị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cảng; khu đô thị dịch vụ du lịch, nghĩ dưỡng; đầu mối giao thông quốc tế vùng và khu vực; khu vực có vị trí đặc biệt về an ninh quốc phòng.

Phường Cam Phúc Bắc đã và đang hình thành nhiều dự án bất động sản như: Dự án Para Grus,...

Trên địa bàn phường này hiện có nhiều khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất công nghiệp, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây, trong vòng tròn màu xanh dương là ví dụ khu đất có quy hoạch ở phường Cam Phúc Bắc thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Cam Ranh đến năm 2030.

Đất có quy hoạch ở phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Phường Cam Phúc Bắc trên bản đồ Google vệ tinh

Khu đất có quy hoạch của phường Cam Phúc Bắc được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Cam Ranh đến năm 2030.

Đất có quy hoạch ở phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Đất có quy hoạch ở phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 4.

Khu đất thuộc diện có quy hoạch và mảnh đất lân cận có quy hoạch đất quốc phòng nhìn từ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Cam Ranh đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở phường Cam Phúc Bắc TẠI ĐÂY.