Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, Tây Ninh

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Xã Thạnh Bắc nằm ở phía đông bắc huyện Tân Biên, với ranh giới phía đông giáp huyện Tân Châu; phía tây giáp xã Thạnh Tây; phía nam giáp xã Thạnh Bình; phía bắc giáp xã Tân Lập.  (Ảnh: Ảnh chụp màn hình Google). 

1. Đường gần Ban Quản lý khu rừng văn hoá lịch sử Chàng Riệc

 Đường gần Ban Quản lý khu rừng văn hoá lịch sử Chàng Riệc về phía tây có chiều dài khoảng 2,2 km. Đoạn đường chạy gần song song với Đường tỉnh 793.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thạnh Bắc theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Tân Biên, Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thạnh Bắc. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).  

2. Đường đi qua Nhà máy cao su Thắng Lợi Tây Ninh

Đường đi qua Nhà máy cao su Thắng Lợi Tây Ninh có chiều dài khoảng 2 km. Đoạn đường có điểm đầu ở đường Thế Lực và kết thúc ở Đường tỉnh 793. 

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thạnh Bắc theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Tân Biên, Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).  

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thạnh Bắc. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).   

 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Tân Biên, Tây Ninh: XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Tân Biên, Tây Ninh. Bản đồ này đã được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt vào cuối năm 2021).