Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Biên được thể hiện trong Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Tân Biên là một huyện thuộc tỉnh Tây Ninh. Huyện Tân Biên nằm ở phía bắc tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích của huyện là 861 km².

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Tây Ninh

Huyện Tân Biên có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp huyện Tân Châu; phía tây và phía bắc giáp Campuchia; phía nam giáp thành phố Tây Ninh và huyện Châu Thành.

Huyện Tân Biên có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tân Biên (huyện lỵ) và 9 xã: Hòa Hiệp, Mỏ Công, Tân Bình, Tân Lập, Tân Phong, Thạnh Bắc, Thạnh Bình, Thạnh Tây, Trà Vong.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Biên được thể hiện trong báo cáo tóm tắt (dự thảo) lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Đất cơ sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ về cơ bản được bố trí đủ diện tích phục vụ phát triển các lĩnh vực này, các khu vực phát triển thương mại được bố trí tại các vị trí thuận lợi, các điểm sản xuất, khai thác vật liệu bố trí tại các khu vực được quy hoạch, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đất phát triển hạ tầng: điện, giao thông, trường học, y tế, thiết chế văn hóa thể dục thể thao cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân, tuy nhiên cần tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, xây mới trong thời gian tới nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội ngày càng cao.

Nhiều diện tích đất dùng cho các mục đích phi nông nghiệp được đầu tư vốn lớn, xây dựng các khu đô thị, khu dân cư, khu du lịch, năng lượng tái tạo, thương mại, sản xuất, kinh doanh tập trung đã bước đầu cho thấy có hiệu quả, không những đem lại nguồn thu cho Nhà nước, người đầu tư mà còn có tác dụng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Ưu tiên đất đai cho xây dựng các cơ sở công nghiệp, dịch vụ, phát triển đô thị, xây dựng các khu dân cư nông thôn và xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông đối ngoại, các tuyến đường trục của huyện. Tuy nhiên phải đảm bảo tránh lãng phí, nhất là ở các khu vực đất tốt đang sử dụng trong nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa nước.

Hiện nay, Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Biên giai đoạn 2021 - 2030 đã được phê duyệt:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Huyện Tân Biên thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 

 Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Biên giai đoạn 2021 - 2030.

 

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.