Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Quy hoạch giao thông huyện Tân Biên được thể hiện trong Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Tân Biên là một huyện thuộc tỉnh Tây Ninh. Huyện Tân Biên nằm ở phía bắc tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích của huyện là 861 km².

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Tây Ninh

Huyện Tân Biên có một vị trí địa lý quan trọng trong giao thương buôn bán và phát triển kinh tế của tỉnh Tây Ninh, vì vậy giao thông ở đây cũng đặc biệt quan trong nhằm kết nối huyện Tân bIên với các địa phương khác. Huyện Tân Biên có một số tuyến giao thông tiêu biểu như: Quốc lộ 22B; đường DT792; đường DT793; đường DT783; đường Nguyễn Thị Lan; đường Bourbon; đường DT795 và đường DT791.

Về quy hoạch giao thông huyện Tân Biên được thể hiện trong báo cáo tóm tắt (dự thảo) lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Đến năm 2030, đất giao thông có diện tích 2.275,71 ha, tăng 740,73 ha so với hiện trạng năm 2020. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 1.534,54 ha. Diện tích tăng thêm được chuyển từ các loại đất: Lúa (4,83 ha); Cây hàng năm khác (117,39 ha); Cây lâu năm (559,92 ha); Rừng đặc dụng (18,16 ha); Nuôi trồng thủy sản (0,25 ha); Ở nông thôn (33,37 ha) và ở đô thị (0,40 ha).

Về bản đồ, hiện tại Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Tân Biên đã được phê duyệt. Bản đồ này thể hiện rõ các diện tích quy hoạch giao thông trên địa bàn. 

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Huyện Tân Biên thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 Quy hoạch giao thông huyện Tân Biên được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

 Một số ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch.

- Xem và tải về Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Biên đến năm 2030 TẠI ĐÂY.