Đất có quy hoạch ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Các khu đất có quy hoạch ở huyện Gò Dầu theo bản đồ sử dụng đất.

Gò Dầu là một huyện thuộc tỉnh Tây Ninh. Huyện Gò Dầu nằm ở phía nam tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích của huyện là 260 km².

Huyện Gò Dầu có vị trí địa lý như sau: Phía đông và phía nam giáp thị xã Trảng Bàng; phía tây giáp huyện Bến Cầu; phía bắc giáp huyện Dương Minh Châu; phía tây bắc giáp thị xã Hoài Thành và huyện Châu Thành.

Trên địa bàn huyện Gò Dầu hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở huyện Gò Dầu là khu đất dài khoảng 800 m nằm ven sông Vàm Cỏ Đông. Vị trí cụ thể của khu đất này như sau: Phía nam giáp cảng Thanh Phước; phía tây giáp sông Vàm Cỏ Đông. Khu đất này được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn huyện Gò Dầu được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu đến năm 2030:

Đất có quy hoạch ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Huyện Gò Dầu thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 2.

Trong các phần khoanh màu đỏ là những khu đất dính quy hoạch làm đất thương mại dịch vụ ở huyện Gò Dầu thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu đến năm 2030.

Đất có quy hoạch ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 3.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Đất có quy hoạch ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 4.

Khu đất được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo). 

Xem thêm các khu đất có quy hoạch ở huyện Gò Dầu trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở huyện Gò Dầu TẠI ĐÂY.