Đường sẽ mở ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Những tuyến đường sẽ mở ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh theo bản đồ quy hoạch.

Châu Thành là một huyện thuộc tỉnh Tây Ninh. Huyện Châu Thành nằm ở phía tây tỉnh Tây Ninh. Huyện có tổng diện tích là 580,94 km².

Huyện Châu Thành có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Châu Thành (huyện lỵ) và 14 xã: An Bình, An Cơ, Biên Giới, Đồng Khởi, Hảo Đước, Hòa Hội, Hòa Thạnh, Long Vĩnh, Ninh Điền, Phước Vinh, Thái Bình, Thanh Điền, Thành Long, Trí Bình.

Quốc lộ 22B chỉ đi ngang qua xã Đồng Khởi, Thanh Điền, An Bình, Thái Bình. Nhìn chung, giao thông của huyện Châu Thành còn chưa phát triển mấy so với các huyện khác trong tỉnh.

Theo quy hoạch giao thông huyện Châu Thành, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở huyện Châu Thành. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch huyện Châu Thành đến năm 2030.

Một ví dụ về đường sẽ mở ở huyện Châu Thành là đường nối đường tỉnh 788 với đường Phước Vinh - Hòa Thạnh. Điểm đầu nằm trên đường tỉnh 788. Điểm cuối nằm trên đường Phước Vinh - Hòa Thạnh.

Những cây cầu, con đường sẽ mở trong tương lai được thể hiện cụ thể trên bản đồ quy hoạch chung huyện Châu Thành đến năm 2030:

Đường sẽ mở ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Huyện Châu Thành thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 2.

Trong hai đường kẻ màu đỏ là đường sẽ mở ở huyện Châu Thành thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030.

Đường sẽ mở ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 3.

Đường sẽ mở ở huyện Châu Thành thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh. Đây là đường nối đường tỉnh 788 với đường Phước Vinh - Hòa Thạnh.

 (Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN CHÂU THÀNH trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

Xem thêm: Cập nhật ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN CHÂU THÀNH tại đây.