Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Quy hoạch giao thông huyện Châu Thành được thể hiện trong bản đồ sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch tỉnh Tây Ninh

Châu Thành là một huyện thuộc tỉnh Tây Ninh. Huyện Châu Thành nằm ở phía tây tỉnh Tây Ninh. Huyện có tổng diện tích là 580,94 km².

Quốc lộ 22B chỉ đi ngang qua xã Đồng Khởi, Thanh Điền, An Bình, Thái Bình. Nhìn chung, giao thông của huyện Châu Thành còn chưa phát triển mấy so với các huyện khác trong tỉnh.

Về quy hoạch giao thông huyện Châu Thành theo Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND Phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Huyện Châu Thành là một huyện thuộc tỉnh Tây Ninh, vậy nên, quy hoạch huyện Châu Thành được thể hiện trong bản đồ quy hoạch xây dựng tỉnh Tây Ninh.

Về hệ thống giao thông đường bộ: Nâng cấp các trục giao thông Đông - Tây, Bắc – Nam quan trọng đạt tiêu chuẩn cấp III, hình thành các hành lang kinh tế quan trọng đô thị - cửa khẩu.

Giao thông nội tỉnh: Mạng lưới giao thông phát triển theo hướng Đông – Tây, Bắc – Nam theo các hành lang kinh tế. Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường tỉnh đạt tiêu chuẩn cấp IV.

Giao thông đường thủy: Nâng cấp, cải tạo các tuyến sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông, xây dựng các cảng, cụm cảng theo quy hoạch ngành giao thông đã được phê duyệt.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Huyện Châu Thành thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 2.

Quy hoạch giao thông huyện Châu Thành thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch.

- Xem chi tiết quy hoạch giao thông huyện Châu Thành trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành TẠI ĐÂY.