Đất có quy hoạch ở thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Các khu đất có quy hoạch ở thị xã Hòa Thành theo bản đồ sử dụng đất.

Hòa Thành là một thị xã nằm ở trung tâm tỉnh Tây Ninh. Thị xã Hòa Thành nằm ở trung tâm của tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 82,92 km².

Thị xã Hòa Thành có vị trí địa lý như sau: Phía đông và đông bắc giáp huyện Dương Minh Châu;  Phía đông nam giáp huyện Gò Dầu; Phía tây và phía nam giáp huyện Châu Thành; Phía bắc giáp thành phố Tây Ninh.

Trên địa bàn thị xã Hòa Thành hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở thị xã Hòa Thành là khu đất dài khoảng 200 m ven đường Trần Phú. Vị trí cụ thể của khu đất này như sau: Phía đông giáp đường Trần Phú; phía bắc giáp đường số 21 Trần Phú. Khu đất này được quy hoạch là đất ở nông thôn.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn thị xã Hòa Thành được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hòa Thành đến năm 2030:

Đất có quy hoạch ở thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Thị xã Hòa Thành thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 2.

Trong các phần khoanh màu đỏ là những khu đất dính quy hoạch làm đất ở nông thôn ở thị xã Hòa Thành thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hòa Thành đến năm 2030.

Đất có quy hoạch ở thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 3.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Đất có quy hoạch ở thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 4.

Khu đất được quy hoạch là đất ở nông thôn thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm các khu đất có quy hoạch ở thị xã Hòa Thành trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hòa Thành TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở thị xã Hòa Thành TẠI ĐÂY.