Đất có quy hoạch ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Các khu đất có quy hoạch ở huyện Châu Thành theo bản đồ sử dụng đất.

Châu Thành là một huyện thuộc tỉnh Tây Ninh. Huyện Châu Thành nằm ở phía tây tỉnh Tây Ninh. Huyện có tổng diện tích là 580,94 km².

Huyện Châu Thành có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh; phía tây giáp Campuchia; phía nam giáp huyện Bến Cầu; phía đông nam giáp huyện Gò Dầu; phía bắc giáp huyện Tân Biên.

Trên địa bàn huyện Châu Thành hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở huyện Châu Thành là khu đất dài khoảng 250 m ven hương lộ 11B. Vị trí cụ thể của khu đất này như sau: Phía đông giáp hương lộ 11B; phía nam giáp đường Hoàng Lê Kha. Khu đất này được quy hoạch là đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn huyện Châu Thành được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030:

Đất có quy hoạch ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Huyện Châu Thành thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 2.

Trong các phần khoanh màu đỏ là những khu đất dính quy hoạch làm đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao ở huyện Châu Thành thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hòa Thành đến năm 2030.

Đất có quy hoạch ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 3.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Đất có quy hoạch ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 4.

Khu đất được quy hoạch là đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm các khu đất có quy hoạch ở huyện Châu Thành trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở huyện Châu Thành TẠI ĐÂY.