Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Gò Dầu là một huyện thuộc tỉnh Tây Ninh. Huyện Gò Dầu nằm ở phía nam tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích của huyện là 260 km².

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Tây Ninh

Huyện Gò Dầu có vị trí địa lý như sau: Phía đông và phía nam giáp thị xã Trảng Bàng; phía tây giáp huyện Bến Cầu; phía bắc giáp huyện Dương Minh Châu; phía tây bắc giáp thị xã Hoài Thành và huyện Châu Thành.

Huyện Gò Dầu có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Gò Dầu và 8 xã: Bàu Đồn, Cẩm Giang, Hiệp Thạnh, Phước Đông, Phước Thạnh, Phước Trạch, Thạnh Đức, Thạnh Phước.

Về quy hoạch, ngày 07/5/2021, UBND tỉnh Tây Ninh Quyết định số 1000/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035.

Về quy hoạch, quy hoạch định hướng không gian, phát triển kinh tế xã hội, phát riển đô thị Gò Dầu giai đoạn 2021- 2025 đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, định hướng đến năm 2030 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III; định hướng các xã phát triển thành phường đảm bảo tiêu chuẩn nâng loại đô thị, thành lập các phường trong đô thị. Xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng của đô thị; khu vực dân cư hạn chế phát triển, cần chỉnh trang, cải tạo, bảo tồn; khu vực đô thị sẽ chuyển đổi chức năng; khu vực đô thị sẽ phát triển mới, khu vực có mật độ dân cư hiện hữu cao (các phường); khu vực đô thị hóa nhanh (các xã ngoại thị) nhằm hạn chế các hệ lụy phát sinh, các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật để phát triển bền vững.

Tính chất quy hoạch, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, lịch sử, thương mại, dịch vụ, du lịch phía nam của tỉnh; trung tâm công nghiệp, nông nghiệp của tỉnh vân là đầu mỗi giao thông quan trọng cửa ngõ phía nam của tỉnh Tây Ninh.

- Phân tích, đánh giá đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, thủy chất...), cảnh quan sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, tải nguyên văn hóa, du lịch, khu vực phụ cận ảnh hưởng đến sự phát triển của đô thị. Đánh giá quỹ đất xây dựng trên cơ sở phân vùng xây dựng thuận lợi/không thuận lợi/cấm xây dựng.

- Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội; hiện trạng sử dụng đất; phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng đất và các vấn đề tồn tại về sử dụng đất cần giải quyết để đáp ứng với yêu cầu phát triển (trong đó lưu ý khu vực Phước Đông); đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường; xác định những vấn đề tồn lại của hệ thống hạ tầng xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo đạt tiêu chuẩn phát triển đô thị.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Huyện Gò Dầu thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 Quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu đến năm 2030.

 Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Gò Dầu

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu đến năm 2030 TẠI ĐÂY.