Đất có quy hoạch ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Các khu đất có quy hoạch ở huyện Bến Cầu theo bản đồ sử dụng đất.

Bến Cầu là một huyện thuộc tỉnh Tây Ninh. Huyện Bến Cầu nằm ở phía nam tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích của huyện là 264 km².

Huyện Bến Cầu có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp huyện Gò Dầu; phía tây giáp và tây nam giáp Campuchia; phía nam giáp thị xã Trảng Bàng; phía bắc giáp huyện Châu Thành.

Trên địa bàn huyện Bến Cầu hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở huyện Bến Cầu là khu đất dài khoảng 530 m nằm ven đường Bến Đình. Vị trí cụ thể của khu đất này như sau: Phía tây giáp đường Bến Đình (đoạn gần trạm cấp nước Bến Cầu); phía nam giáp rạch Đìa Xù. Khu đất này được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn huyện Bến Cầu được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bến Cầu đến năm 2030:

Đất có quy hoạch ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Huyện Bến Cầu thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 2.

Trong các phần khoanh màu đỏ là những khu đất dính quy hoạch làm đất thương mại dịch vụ ở huyện Bến Cầu thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bến Cầu đến năm 2030.

Đất có quy hoạch ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 3.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Đất có quy hoạch ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 4.

Khu đất được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm các khu đất có quy hoạch ở huyện Bến Cầu trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bến Cầu TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở huyện Bến Cầu TẠI ĐÂY.