Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Quy hoạch sử dụng đất huyện Bến Cầu được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Bến Cầu là một huyện thuộc tỉnh Tây Ninh. Huyện Bến Cầu nằm ở phía nam tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích của huyện là 264 km².

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Tây Ninh

Huyện Bến Cầu có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp huyện Gò Dầu; phía tây giáp và tây nam giáp Campuchia; phía nam giáp thị xã Trảng Bàng; phía bắc giáp huyện Châu Thành.

Huyện Bến Cầu có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Bến Cầu và 8 xã: An Thạnh, Lợi Thuận, Long Chữ, Long Giang, Long Khánh, Long Phước, Long Thuận, Tiên Thuận.

Về quy hoạch, ngày 27/12/2021, UBND tỉnh Tây Ninh Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND Phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Huyện Bến Cầu là một huyện thuộc tỉnh Tây Ninh, vậy nên, quy hoạch huyện Bến Cầu được thể hiện trong bản đồ quy hoạch xây dựng tỉnh Tây Ninh.

Phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, khai thác có hiệu quả mối quan hệ ngoại vùng, các thế mạnh về kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, du lịch, năng lượng, khoáng sản, du lịch, nông lâm nghiệp, văn hóa, sinh thái và cảnh quan.

Trở thành vùng giữ vai trò cửa ngõ hướng ra Cam-pu-chia, liên kết các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng của cả nước.

Điểm dân cư nông thôn gắn với vùng khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng; vùng sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản, các chợ, đầu mối giao thông, dân cư nông thôn dân tộc truyền thống kết hợp làm du lịch, các vùng kinh tế quốc phòng, đồn, trạm biên phòng.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Huyện Bến Cầu thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất huyện Bến Cầu thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 3.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

- Xem chi tiết Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Bến Cầu trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bến Cầu đến năm 2030 TẠI ĐÂY.