Bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Quy hoạch giao thông thị xã Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030.

Trảng Bàng là một thị xã thuộc tỉnh Tây Ninh. Trảng Bàng nằm ở phía đông nam tỉnh Tây Ninh, tổng diện tích thị xã Trảng Bàng là 340,14 km2.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Tây Ninh

Về quy hoạch giao thông, ngày 01/06/2016 UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định 1358/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Trảng Bàng (nay là thị xã Trảng Bàng) đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Về quy hoạch phát triển giao thông, thị xã Trảng Bàng được quy hoạch như sau:

Giao thông bộ: Tập trung xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn liên hoàn đồng bộ, có tính kế thừa và từng bước hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng - an ninh. Ưu tiên phát triển các trục giao thông có chức năng liên huyện và đối ngoại nhằm tăng nhanh khả năng liên kết của huyện với các đô thị trong vùng. Thực hiện lề hóa, nhựa hóa, bê tông hóa các tuyến đường, hẻm nội thị. Đảm bảo giao thông thông suốt tới các xã, ấp tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Giao thông thủy: Đảm bảo thông thoáng luồng, tĩnh không của các cầu và lắp đặt phao tiêu báo hiệu. Nâng cấp, xây mới các cảng phục vụ sản xuất và du lịch.

Thủy lợi: Tiếp tục đầu tư nâng cấp, kiên cố hoá và từng bước hiện đại hoá hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn huyện phù hợp với quy hoạch thủy lợi chung của tỉnh và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Đảm bảo chất lượng xây dựng các công trình thủy lợi. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng công trình thủy lợi phục vụ tốt yêu cầu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, tiết kiệm nước. Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng hệ thống các công trình thủy lợi. Củng cố và phát triển các công trình giảm nhẹ thiên tai. Phát triển hệ thống trạm bơm điện.

Dưới đây là quy hoạch giao thông thị xã Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030:

Bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Thị xã Trảng Bàng thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất thị xã Trảng Bàng thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2030.

Bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch.

- Xem chi tiết quy hoạch giao thông thị xã Trảng Bàng trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Trảng Bàng TẠI ĐÂY.