Đất có quy hoạch ở phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Phường Tứ Hạ là một trong 9 phường, xã của thị xã Hương Trà. Phường có diện tích 8,45 km², mật độ dân số đạt 1.079 người/km². Phường giáp với nhiều phường, xã khác của thị xã Hương Trà và huyện Quảng Điền, Phong Điền.

Cụ thể, phường Tứ Hạ nằm ở phía tây bắc thị xã Hương Trà; phía đông giáp phường Hương Văn; phía tây giáp phường Hương Vân; phía nam giáp các phương Hương Văn và Hương Vân; phía bắc giáp các huyện Quảng Điền và Phong Điền với ranh giới là sông Bồ.

Trên địa bàn phường hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây, trong vòng tròn màu xanh dương là ví dụ khu đất có quy hoạch ở phường Tứ Hạ thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đất có quy hoạch ở phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Phường Tứ Hạ trên bản đồ Google vệ tinh.

 Khu đất có quy hoạch của phường Tứ Hạ được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  Khu đất được viền xanh là đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh. 

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tứ Hạ TẠI ĐÂY.